2014 m. birželio 22 d., sekmadienis

Kainų komisija prašoma pateikti informaciją, kodėl geriamo vandens kainos butuose didesnės negu namų įvaduose
   Kainų komisijos patvirtinta GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKA nustato:
 .
21. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina daugiabučių namų gyventojams diferencijuojama priklausomai nuo atsiskaitymo vietos.
 .
    Kai daugiabučio namo gyventojai su geriamojo vandens tiekėju už suvartotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas atsiskaito pagal butuose įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, į kainą įskaičiuojamos faktinės, tačiau ne didesnės kaip 10 proc., leistinos geriamojo vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, susidarančios dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų paklaidų.
 .
    Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, minėtos netektys negali būti didesnės kaip 5 proc.
 .
   Kai daugiabučio namo gyventojai su geriamojo vandens tiekėju už suvartotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas atsiskaito pagal geriamojo vandens įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis, leistinos netektys daugiabučiuose namuose į kainą nėra įskaičiuojamos
 .
      Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, prašoma:
.
 Pateikti pirminės informacijos, kurios pagrindu buvo nustatytos 10 ir 5 procentų „netektys“ elektroninę kopiją, arba nurodyti jos internetinę nuorodą.
.
 Ar Komisija sutinka su pasiūlymu šią informaciją nurodyti Metodikoje ir kodėl taip nepadaryta.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą