2023 m. gegužės 3 d., trečiadienis

T bus eilinis įrodymas, kaip mūsų valdžia tarnauja Rusijos interesams.

 

  Krašto apsaugos ministerija  pranešė:

NATO Generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas paskelbė, kad 2023 metų liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyks NATO viršūnių susitikimas..

Esu dėkingas Lietuvai, kad ji sutiko surengti mūsų viršūnių susitikimą. Lietuva yra itin svarbi NATO sąjungininkė. Priimdama NATO priešakinių pajėgų kovinę grupę Lietuva padeda užtikrinti stiprų viso Aljanso atgrasymą ir gynybą. Tikiuosi sėkmingo aukščiausio lygio susitikimo Vilniuje 2023 m. liepos mėn.“,

 – sakė NATO Generalinis sekretorius.

Viršūnių susitikimo Vilniuje darbotvarkėje pagrindinis dėmesys bus skirtas Aljanso kolektyvinės gynybos ir atgrasymo stiprinimui bei paramos Ukrainai didinimui.

Siekiant, kad NATO išliktų stipriausiu gynybiniu Aljansu, sąjungininkai aptars investavimo į gynybą prioritetus ir poreikius.

Tikimasi, kad Vilniuje pirmą kartą visateisių narių statusu dalyvaus Suomija ir Švedija.

 

Tikrai ganėtinai solidus susitikimas, tiktai ar jis duos kokios nors  apčiuopiamos naudos vykstant iš esmės  trečiam pasauliniam karui, tai iš tikro verta labai  atsakingai  apmastyti.

Kad toks gynybinis aljansas, kaip NATO yra būtinas, nereiktų abejoti.

Tačiau esamas  jo veiksmingumas yra tiesiog apverktinas, nes jis yra labai jau panašus į Dviejų tautų respubliką su liberum veto teise.

Taigi peržvelkime NATO – Šiaurės Atlanto sutarties,  pasirašytos 1949 m. balandžio ketvirtą dieną Vašingtone,   istoriją.

Nei daug, nei mažai -  prieš 74 metus.

Pasirašyta tada, kada Europoje dominavo dvi didžiosios valstybės – JAV ir TSRS.

Vakarykštės sąjungininkės kare prieš nacistinę Vokietiją.

O netrukus  po pergalės ir strateginiai priešai,

Taip iš vienos pusės NATO-  JAV pagrindu.

Iš kitos pusės Varšuvos sutartis-  TSRS pagrindu.

Taigi pagal NATO sutarties dvasią- JAV yra jos stuburas.

Tačiau žlugo TSRS, žlugo ir Varšuvos sutartis. 

O Putino Rusija  iki jos karo su Ukraina buvo NATO strateginis partneris..........

Ir taip  NATO sutatis r tiek metų liko  nepakitusi,

Ir kažkaip tai keistai atrodo kad ir  sutarties nuostata, kad sąvoka „vienos ar kelių Šalių ginkluotas užpuolimas“ reiškia ginkluotą užpuolimą  ir  Prancūzijos Alžyro  departamento". t. y. šiuo metu Alžyro teritorijos ...

Sutartyje taipogi nėra nustatyta sutarties šalies pašalinimo procedūra.

Užtat NATO sutartyje nustatyta:   Šalys įsteigia Tarybą, kurioje kiekvienai iš jų yra atstovaujama, svarstyti klausimams, susijusiems su šios Sutarties įgyvendinimu.

Betgi pasirodo kad  yra dar ir NATO generalinis sekretorius, kaip kad buvo TSRS kompartijos generalinis sekretorius ir prie jo aibė paprastų sekretorių.

Taigi ir čia išeitų, kad  ir šiuo atveju egzistuoja irgi aibė paprastų sekretorių  - po vieną nuo sutarties šalių ....

O tas Generalinis sekretorius yra „Aljanso aukščiausio rango tarptautinis pareigūnas.

Jis (ji) yra atsakingas (-a) už Aljanso konsultacijų ir sprendimų priėmimo procesų valdymą ir sprendimų įgyvendinimo užtikrinimą.

 Generalinis sekretorius taip pat yra NATO vyriausiasis atstovas spaudai, kuris vadovauja organizacijos tarptautiniam štabui, teikiančiam patarimus, rekomendacijas ir administracinę pagalbą nacionalinėms delegacijoms NATO būstinėje.“

Taigi    esmės tas generalinis sekretorius  yra  Rutino atstovo žiniasklaidai Peskovo analogas .....

O kaip jo vizitas yra pristatomas ....

O koks gi pvz .yra   NATO narys Turkija ?

Štai rra Turkijoje NATO  inžirliko aviacijos bazė.

Tačiau, kai vyko Irako karas,   Turkija neleido ja pasinaudoti.

Taip pat Turkija neleido Vokietijos atstovams aplankyti tenai  tarnaujančius  jos karius.

Ir dar Turkija nusipirko iš Rusijos priešraketinę sistemą C-400.

O kaip ji vykdo ekonominę Rusijos blokadą   tyla, kaip ir su kurdų tautos genocidu ...

Taigi akivaizdu, kad Rusijai užpuolus Pabaltijį (kitką jai nėra prasmės) ,  Turkija, kaip sakoma, ne piršto nepajudins.

Betgi Turkija „turi raktus“  nuo vartų į Juodąją jūrą.

Savaime suprantama, kad Turkija toli gražu ne vienintelė NATO narė, kuri nerizikuos  kariauti su Rusija.

Todėl yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad  sumoje senai laikas peržiūrėti NATO sutartį ją pritaikant iš esmės pasikeitusiai  esamai  situacijai.  

Žinoma, jeigu yra toks JAV, JK, Prancūzijos, VFR noras.

Jeigu jos iš tikro  yra pasirengusios dėl Pabaltijo kariauti su Rusija.

Betgi jų talkininkavimas Rusijos blickrigo operacijai prieš Ukrainą rodo visai ką kita.

 

O j jeigu šios Vakarų valstybės tikrai  nori, kad NATO būtų veiksminga karinė sąjunga,, ji  privalo turėti savo stacionarias karines pajėgas. pakankamas agresoriaus atgrasymui.

Ir jas dislokuoti atitinkamose NATO silpniausiose, nesaugiose šalyse – t. y. Pabaltijo valstybėse.

Ir kol to nebus, NATO bus tik mumija, ir dar su negeru dezinformacijos   kvapeliu.

 Betgi ne mažiau svarbu, ar net svarbiausia tai, ar mūsų valstybė (iš esmės valdžia, nes pilietinės visuomenės nėra) nori būti ginama nuo Rusijos.

Nes yra, kaip yra – ką  rodo nepaneigiamos mūsų valstybės  pastangos visapusiškai padėti Rusijai galutinai pasijungiant Baltarusiją.

O to rezultatai akivaizdūs - migrantų krize, Rusija už Medininkų pasienio posto, nutraukti ryšiai su mūsų tautiečiais Baltarusijoje ir Rusijoje.

 .Ir jeigu mūsų tamsi liaudis to  nesugeba matyti ir suvokti, tai iš šono Vakarai tai labai gerai mato ir atitinkamai vertina.

Na Ir  kaip Vokietija vertina tą  mūsų valdžios sukeltą tragikomediją su tuo atseit Nausėdos ir Šolco pasirašytu komunikatu (pranešimu spaudai ...)  dėl vokiečių karių brigados pastovaus dislokavimo Lietuvoje.

Vadovaujantis  sveiko proto logika tenka manyti, kad Vokietija stengsis kuo  toliau laikytis  nuo valstybės su tokiais   neadekvačiais vadovais.

 

O štai NATO sutartis nustato:

12 straipsnis

 Po dešimties Sutarties galiojimo metų ar bet kada vėliau Šalys, vienos iš jų prašymu, konsultuosis siekdamos peržiūrėti Sutartį atsižvelgiant į aplinkybes, darančias įtaką taikai ir saugumui Šiaurės Atlanto regione, įskaitant universalių ir regioninių susitarimų pagal Jungtinių Tautų Chartiją plėtrą tarptautinės taikos ir saugumo palaikymo labui.

 

Todėl jeigu mūsų valdžia šiuo sutarties punktu tinkamai nepasinaudos, tai bus eilinis įrodymas, kaip ji tarnauja Rusijos interesams.

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą