2023 m. gegužės 5 d., penktadienis

Duonos ir žaidimų ...

 Duonos ir žaidimų (lot. Paneš et čirenęs!) – šaukė Romos minia, reikalaudama iš savo valdovų nemokamo maisto ir nemokamų pasilinksminimų dėl to, kad žmonės remtų valdovus.

Asmenys, senovės Romoje siekiantys valdžios, į tokius reikalavimus atsižvelgdavo: jie dalijo pinigus ir maistą, kviesdavo žmones į cirkus, žiūrėti gladiatorių kovų ir kitų kruvinų reginių.

 

 Taip aiškina internetas visiems laikams tinkantį  posakį: Duonos ir žaidimų.

 Visai laikais žmonėms reikėjo žaidimų, reginių, tiktai vieni tuo svaiginosi, kitiems tai buvo laisvalaikio praleidimo forma.

 Ar kas pasikeitė dabar mūsų šalyje.

Štai krepšinis kai kam  kone tapo,   kaip sakoma, religija.

Bet čia ne apie tai, o apie politinių partijų  rengiamus žaidimus, skirtus  menkai išprususiam plebui.

 Štai žiniasklaida praneša: Seimo pirmininkė ir Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen sureagavo į visuomenininko Andriaus Tapino paviešintus faktus, apie galimą pinigų švaistymą jos bendrapartiečio partiečio Valdo Bendaravičiaus vadovaujamoje Pagėgių savivaldybėje..

 Seimo pirmininkė savo partijos vardu (!!!!) pažadėjo pasiūlyti Seimui koreguoti teisės aktus, kad būtų išvengta savivaldybės lėšų švaistymo.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad draugą  visuomenininką  Tapiną reiktų pagirtu už tokią jo veiklą.

Tačiau pasitelkus sveiko proto logiką ir kritinį mąstymą  vaizdas pasirodo kitoks.

Juk neabejotinai tas pats vyksta ir Seime, ir kitose savivaldybėse.

O draugas Tapinas atliko tyrimą būtent Pagėgių savivaldybėje, kur meras yra liberastas.  

Taigi po spyrio  Gitanui Nausėdai, spyris liberastų partijai.

Na  o ką gi siūlys  liberastų vadė?

Ji siūlys teisės aktais nustatyti griežtą savivaldybės tarybos narių savivaldybės lėšų naudojimo tvarką.

Betgi, kiek galima spręsti   tai tas lėšų švaistymas dėl to, kad vietoje nėra jų panaudojimo kontrolės.

Betgi atsiverskime Vietos savivaldos įstatymą ir jame rasime šias kontrolės institucijas:

. Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba – savivaldybės administracijos direktoriui pavaldus, savivaldybės merui atskaitingas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vidaus auditui atlikti.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – savivaldybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

 Yra dar ir savivaldybės kontrolierius, kuris vadovauja  savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai  ir už jos veiklą atsako.

Tokiu būdu kontrolierių aibės, o de fakto kontrolės ir nėra, ir jos negali būti, nes patys save kontroliuoja.

O geras pavyzdys nutiko Vilniaus miesto savivaldybėje, kada sąžiningai savo pareigas atlikęs savivaldybės kontrolierius Šarūnas S.  patyrė žiaurų mobingą, ir buvo atleistas iš darbo.

 Ir nors teismas  jį gražino į darbą, jis to atsisakė ir paprašė kompensacijos, suprasdamas ,kad tokiomis sąlygomis jis dirbti toliau negalės, nes tiek merui, tiek savivaldybės tarybai reikalingi ne tokie kontrolieriai .....

Ir  tokiu būdu anokia čia paslaptis, kad  korupcija vienu ar kitu mastu klesti r bujoja  visose  savivaldybėse.

Ir dėl to  nieko nuostabaus, nes Lietuva vienintelė šalis, kur nėra vietos  (seniūnijų) savivaldos.

Ir jeigu valdantiems kiltų noras (būtų naudinga) ,jie pasinaudotų  kad ir  Lenkijos  patirtimi.

 O kol kas, jeigu liaudžiai reikia žaidimų, tai štai vienas jų ..........

 

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą