2018 m. rugsėjo 4 d., antradienis

Energetikos ministras pakartotinai paprašytas užtikrinti, kad ministerija, kaip valdžios institucija, vykdytų savo konstitucinę priedermę - tarnautų žmonėms ir gintų vartotojo interesus ...


   Eneregtikos ministrui  yra gerai žinoma (kitaip koks gi jis energetikos ministras)kad sovietinių laikų reliktas  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas iš esmės šalyje yra likviduotas,  pastatuose įrengiant automatizuotus šilumos punktus, kuriuose ir ruošiamas  karštas vanduo.

  Tačiau nežiūrint to, kad  daugiabučių namų, kuriuose įrengti šilumos punktai,  šilumos vartotojai yra sudarę šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti pirkimo - pardavimo sutartis, jiems yra pateikiamos sąskaitos už netiekiamą kompleksinį  produktą centralizuotai paruoštą karštą vandenį.

   Šilumos vartotojai tai vadina Valstybiniu reketu.

  Sprendžiant pagal ministerijos laišką Priedas 1, Valstybino reketo iniciatorius buvo Energetikos ministerija ( ministras Arvydas Sekmokas),  kuri 2010 metais inicijavo su sveiko proto logika nesuderinamą karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens ruošimo būdo pasirinkimą.

   Nes kokį gi galėjo pasirinkti    daugiabučių namų, kuriuose įrengti šilumos punktai,  šilumos vartotojai, jei centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas jau negrįžtamai yra likviduotas – TIKTAI RUOŠTI KARŠTĄ VANDENĮ SAVO VIRTUVĖSE .....

   
   Tokiu būdu yra  akivaizdu ir nepaneigiama, kad Valstybinis reketas nuo 2010 metų neša pelnus šilumos tiekėjams iš jų nevykdomos veiklos, bei daro atitinkamą žalą buitiniams šilumos vartotojams.

 O Valstybinio reketo aritmetika tokia, kad rezultate šilumos vartotojai  juridiniai asmenys (esantys ne daugiabučiuose namuose)  moka mažesnę šilumos kainą buitinių vartotojų sąskaita.

  Todėl, viešojo intereso gynimo tikslu, primenant,  kad valdžios institucijų konstitucinė priedermė yra tarnauti žmonėms ir ginti vartotojo interesus, energetikos ministras,  kaip valdžios institucijos  vadovąs, PAKARTOTINAI PAPRAŠYTAS imtis priemonių pagal savo ir ministerijos kompetenciją tai ir vykdyti.

 Priešingu atveju, savaime suprantama, Jis  prisiims atsakomybę už besitęsiantį ministerijos inicijuotą Valstybinį reketą ir jo pasekmes.

   Vienkart  ministras yra paprašytas  pateikti  elektronines kopijas visų ministerijos  dokumentų, susijusių su 2010 metais jos  inicijuotu prievartiniu karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens ruošimo būdo pasirinkimu“, bei nurodyti konkretų teisės aktą ir jo nuostatą,  kuri suteikė tam teisę.
                  

O sprendžiant pagal ministerijos laišką, pasirašytą tuometinio ministro, Priedas 1, kas paneigs, kad "Valstybinio reketo tėvu " drąsiai  galima vadinti tuometinį energetikos ministrą Arvydą Sekmoką.*****************************************************


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą