2018 m. gegužės 19 d., šeštadienis

„Vsio zakonno“ ............ veiklos nėra, bet pajamos yra ...


    Vilniaus šilumos tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai pagaliau    paskelbė auditoriaus išvadą kartu su 2017 m. finansinėmis  ataskaitomis ir  metiniu pranešimu   (2017 m. ataskaita), kur rašoma:
--------------------
Iki 2017 m. kovo 29 d. pagrindinė Bendrovės veikla buvo turto nuoma, o nuo 2017 m.
kovo 30 d. pagrindinė veikla tapo šilumos ir karšto vandens tiekimas bei elektros energijos gamyba.

2017 m. kovo 30 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) sprendimu gavusi šilumos tiekėjo licenciją ir perėmus ūkį iš Nuomininko, Bendrovė pradėjo vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimo bei elektros energijos gamybos veiklą.
--------------------
Nuo 2011 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus LR Šilumos ūkio įstatymo (toliau – ŠŪĮ) pataisoms, centralizuotai šildomų daugiabučių namų šilumos punktai, kurie pagal ankstesnę ŠŪĮ redakciją buvo laikomi šilumos perdavimo tinklo dalimi, pripažinti namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos dalimi.

 ŠŪĮ taip pat nurodoma, kad namo eksploatavimui būtina šilumos punktų įranga esanti šiuose namuose butų ir patalpų savininkams priklauso bendrosios nuosavybės teise, kuri negali būti perduota tretiesiems asmenims (atitinkamai ir šilumos tiekėjui). 

 Nuomos sutarties pagrindu išnuomota šilumos punktų įrangos dalis (visa įranga, išskyrus teleperdavimo ir apsaugos sistemos įrenginius) nebegalėjo būti naudojama šilumos tiekimo veikloje. 

Todėl UAB „Vilniaus energija“ pateikė Bendrovei reikalavimą perimti didžiąją dalį šilumos punktų įrangos ir tokiu būdu juos grąžino.

 Kadangi Bendrovė savo veikloje šilumos punktų nenaudoja ir nenuomoja, tai atsiranda tam tikras neapibrėžtumas dėl tolimesnio šių punktų panaudojimo.
--------------------
Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamos pripažįstamos apskaičiavus nuomos mokestį bei šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams, elektros energijos pardavimą, suteiktas aptarnavimo paslaugas ir išrašius sąskaitas. Laikotarpio pabaigoje pajamos, kurioms neišrašytos sąskaitos, bet paslaugos suteiktos, sukaupiamos vadovaujantis kaupimo principu.

17  PARDAVIMO PAJAMOS tūkst. Eurų.

2017  m.
2016 m.
 Šilumos tiekimas
54 007
-
Karšto vandens tiekimas
16 817
-
Elektros energijos pardavimo pajamos
6 528
-
Nuomos pajamos(a)
4 034
12 022
Karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūra
1 330
-
Kitos pardavimo pajamos
   191
        24

82 907
12 046

********************

  Tokiu būdu AB Vilniaus šilumos tinklai pripažįsta, kad   Bendrovė savo veikloje šilumos punktų, kuriuose ruošiamas  karštas vanduo, nenaudoja ......

  Savaime suprantama, kad ji savo veikloje negali naudoti ir nenaudoja  tų šilumos punktų, kurie yra  daugiabučių namų savininkų nuosavybė ir kuriuose ruošiamas  karštas vanduo pastatų gyventojams.

  Jeigu AB Vilniaus šilumos tinklai  daugiabučių namų šilumos punktų nenaudoja, tai, savaime suprantama, kad  ir karšto vandens neruošia.

 Betgi  nors AB Vilniaus šilumos tinklai pripažįsta, kad ji šilumos punktų  nenaudoja ir tuo pačiu karšto vandens neruošia, ji tvirtina, kad gauna iš karšto vandens tiekimo veiklos pajamas ......

Tokiu būdu yra kaip yra – veiklos nėra, bet pajamos yra ...

Sakote negali būti, bet kaip matote yra ..

O tuo tarpu legendinės:  Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra tvirtina,  kad, kaip sakydavo A.M.B. visa tai  „vsio zakonno“  ...............


Beje nuo jų neatsilieka ir Seimas, ir Prezidentė ......, nes  ir kiti šilumos tiekėjai analogiškas  "ataskaitas“  pateikia kasmet ....

Tokias "ataskaitas"  gauna ir savivaldybės iš tų šilumos tiekėjų, kuriems  jos nustato šilumos ir karšto vandens kainas ..................
................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S.  Pažymėtina, kad AB Vilniaus šilumos tinklai auditą atliko UAB KPMG BALTICS auditorius. .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą