2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis

Malonu buvo stebėti, kaip šis Ekonomikos komiteto posėdis kaip diena ir naktis skiriasi nuo tų laikų posėdžių .....  Šiandien, gegužės 30 dieną, įvyko Seimo Ekonomikos komiteto posėdis, kuriame 8-tu klausimu buvo svarstoma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 metų ataskaita.

   Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas buvo pakviestas į Komisijos posėdį ir jame dalyvavo stebėtojo teisėmis.

   Paskutinį kartą jam teko dalyvauti Ekonomikos komiteto posėdžiuose daugiau kaip prieš dešimt metų, kada jiems galėdavo vadovauti kad  ir įtartinai paraudęs Komiteto pirmininko pavaduotojas ....

  Todėl malonu buvo stebėti, kaip šis Ekonomikos komiteto posėdis kaip diena ir naktis skiriasi nuo tų laikų posėdžių jo tvarka, užduodamų klausimų aiškumu ir kompetencija, Komiteto pirmininko gebėjimu sklandžiai ir naudingai jį pravesti.

   Ypatingai tenka pažymėti Komiteto pirmininko kantrybę ir taktą, kadangi jis leido Komiteto nariui Gabrieliui Landsbergiui pastoviai kažką tai žiaumoti. 
    O iš nervingo jo pirštų barbenimo į stalą, iš jo veido išraiškos galima buvo suprasti, kad svarstomi teisės aktų pakeitimai nei jo domina, nei jis juos supranta ....

Todėl pastarasis (tikėtina pasibaigus kramtalo atsargoms) paliko posėdžių salę ir toliau, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei pristatant 2017 metų ataskaitą, posėdyje nebedalyvavo .....

    Pasibaigus Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės 2017 metų ataskaitos  pristatymui sekė Komiteto narių klausimai.

   Pažymėtinas D. Kreivio klausimas – pastebėjimas, kad reikia ruoštis elektros tinklų atsijungimui nuo BRELL-o, kadangi Rusija tikėtina imsis atitinkamų veiksmų, o elektros kaina išaugs dvigubai.
(BRELL - elektros tiekimo tinklų žiedas. Jis jungia Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją ir Baltarusiją. Mūsų nuomone trijų Pabaltijo valstybių elektros energijos tiekimo sistemų sinchronizavimas su ES sistema per Lenkiją yra itin žalingas šalies interesams, nes ji pririštų mūsų šalies energetiką prie moralinio blogio tikrai neamžinos imperijos,  per mūsų šaliai ne itin draugišką, imperinių ambicijų neatsisakiusią,  valstybę.)

    Pasibaigus Kainų komisijos pirmininkės  2017 metų ataskaitos pristatymui buvo nutarta, kad kuratoriai V. Poderys ir D. Kreivys parengs ataskaitos vertinimo projektą ir jį pateiks sekančiam Komiteto posėdžiui.

   Sumoje tikimės, kad kuratoriai pakvies nepriklausomą energetikos ekspertą, Europos vartotojų konsultacinės grupės Energetikos pogrupės narį Rimantą Zabarauską ir Buitinių vartotojų sąjungos prezidentą tikslu papildyti jų pateiktą informaciją, išklausyti jų pasiūlymus, kaip spręsti „Valstybinio reketo“ sukeltas problemas, atsakyti į kuratorių  klausimus.

  Beje kažkaip tai liko neįvertinta, kad „Valstybiniu reketu“ yra suinteresuotas ir verslas, nes jam tiekiamos šilumos kaina yra sumažinta buitinių vartotojų sąskaita, jiems apmokant dalį šilumos gamybos sąnaudų, jas įtraukiant į nevykdomos veiklos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo sąnaudas.

   Lygiai dėl tos pačios priežasties „Valstybiniu reketu“ yra suinteresuota ir Vyriausybė, nes tokiu būdu, buitinių vartotojų sąskaita, yra sumažinamos biudžeto išlaidos valdžios institucijų pastatų šildymui.


·       Šilumos tiekėjai.
·       Savivaldybės.
·       Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,
·       Verslas.
·       Vyriausybė.

 Tokia yra „Valstybinio reketo“ vidinė sandara.

----------------------------
„ Tai yra klubas, kuris leis ir duoti pasaulinį toną, ir dalyvauti geopolitiniuose pasaulio procesuose, o mums patiems suteiks galimybę pakelti valdymo, ekonomikos, inovacijų ir švietimo standartų lygmenį.“ – taip prezidentė komentavo Lietuvos tapimą 36-ąja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare.

Dar daugiau, Lietuva galės pasidalinti patirtimi, kaip ‚Valstybinio reketo“ pagalba ji pakėlė valdymo, ekonomikos ir vartotojų švietimo lygį į tokias aukštumas, apie kurias kitos klubo narės gali tik pasvajoti ...

.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą