2018 m. gegužės 29 d., antradienis

Klausimas, be papildomų komentarų tiesiogiai Vyriausybės vadovui. Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašas 
nustato:

PAREIGŪNAI IR ASMENYS, VYKSTANTYS PRIE LĖKTUVO (AR NUO JO) TARNYBINIU TRANSPORTU

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.
2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.
3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.
4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.
5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas.
6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
7. Užsienio valstybių monarchai.
8. Užsienio valstybių vadovai.
9. Užsienio valstybių vadovų pavaduotojai.
10. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.
11. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.
12. Užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai.
13. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.
14. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas.
15. Europos Parlamento Pirmininkas.
16. Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius.
17. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos prezidentai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas.
18. Užsienio valstybių konstitucinių teismų arba jiems prilygintų teismų pirmininkai


UŽSIENIO VALSTYBIŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI IR KITI ASMENYS, ATLEIDŽIAMI NUO AVIACINIO SAUGUMO PATIKRINIMO

1. Užsienio valstybių monarchai ir karališkųjų šeimų nariai.
2. Užsienio valstybių vadovai ir jų pavaduotojai.
3. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.
4. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.
5. Užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai.
6. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.
7. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas ir komisijos nariai.
8. Europos Parlamento Pirmininkas.
9. Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius.
10. Nurodytų 1–9 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.


 Betgi yra tokia Jungtinių tautų organizacija, yra JTO Tarptautinis teismas, yra Pasaulio bankas, yra ir kitos svarbios tarptautinės organizacijos.

 O kaip gi su jų vadovais, jų pavaduotojais ?????


Klausimas, be papildomų komentarų,  adresuojamas tiesiogiai Vyriausybės vadovui.

 
 .

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą