2017 m. birželio 23 d., penktadienis

Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta prieš 76 metus


  

Prieš 76 metus, 1941 m. birželio 22 dieną,  Vokietijos kariuomenei įsiveržus į Sovietų Sąjungą, antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje pasiekė kulminaciją – kilo 1941 m. Birželio sukilimas Lietuvos valstybės nepriklausomybei atkurti.

Antisovietinio pogrindžio nariai, kiti Lietuvos patriotai formavo sukilėlių būrius, kurie svarbiausiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje stojo į atvirą ginkluotą kovą su besitraukiančiais raudonarmiečiais, sovietiniais aktyvistais ir kolaborantais, siekdami paimti valdžią į savo rankas apskričių ir valsčių centruose dar iki vokiečių kariuomenės atėjimo.

Sukilėliai steigė aktyvistų štabus, komitetus, pradėjo atkurti iki sovietinės okupacijos pradžios veikusias lietuvių valdžios įstaigas.

1941 m. birželio 23 d. 9 val. 28 min. LAF Vyriausiojo štabo vardu Leonas Prapuolenis iš Kauno radiofono paskelbė, kad atkuriama laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė.

 Taip pat buvo pranešta ir apie Lietuvos laikinąją vyriausybę, kuri, vadovaujama Juozo Ambrazevičiaus - Brazaičio,

 nuo pirmųjų egzistavimo dienų pradėjo valstybės atkūrimo darbus.

Sukilimas pasibaigė 1941 m. birželio 28 d., kai vokiečių kariuomenė išstūmė iš Lietuvos sovietų kariuomenės ginkluotąsias pajėgas.

 Lietuvių išeivijos leidiniuose žuvusiųjų partizanų skaičius svyruoja nuo 2 iki 4 tūkstančių.

Vokiečių okupacinė valdžia nepripažino Lietuvos nepriklausomybės.

Jie 1941 m. rugpjūčio 5 d. paleido Lietuvos laikinąją vyriausybę, rugsėjo 15 d. sustabdė Vilniaus miesto ir srities komiteto veiklą, rugsėjo 26 d. uždraudė LAF organizacijos veiklą.

Sukilimo Lietuvoje reikšmė yra ta, kad buvo paneigtas melas apie savanorišką Lietuvos įstojimą į Sovietų Sąjungos sudėtį,  kad buvo nors ir labai neilgam atkurta Lietuvos nepriklausomybė.

 Deja ši Lietuvos valstybei itin reikšminga data  šiuo metu yra iš esmės sumenkinta –paskelbta  tik atminta data ......

Kas eilinį kartą įrodo tą patį, ką  rodo ir šis „cukrinio avinėlio“ monumentas, 

Lietuvos valstybės išdavikų vardais pavadintos gatvės, Seime  jaukiai įsitaisę KGB agentų palikuonys, buvę  LKP aukšti pareigūnai, tarybiniai ir partiniai darbuotojai  ....

Tą patį rodo ir vietinės savivaldos panaikinimas, masinė emigracija ...

 Prieš 76 metus netoli  Telšių 1941 m. naktį iš birželio 24 d. į 25 d.  buvo įvykdytos masinės, itin sadistinės,  kalinių žudynės.


Pažymėtina, kad vienas iš šių žudynių organizatorių Petras Raslanas 1991 metų vasarą, prieš tai išsiskyręs su savo antrąja žmona, sutvarkęs  savo turtinius reikalus,  išsiregistravo iš savo buto Vilniuje, nurodydamas, kad išvyksta gyventi į Rusiją, sėdo į traukinį ir ........ išvažiavo į Maskvą ..............

Ir tai įvyko po  Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ..................

 Deja yra, kaip yra ... esama valdžia elgiasi taip, kaip tada elgėsi vokiečiai - iš esmės nepripažįsta, kad 1941 metais buvo atkurta  Lietuvos nepriklausomybė.
  
  Sumoje, prie viso to pridėjus kolaborantų palikuonių ir šabesgojų ir pagonių (поганные) atvirai vykdomą šmeižto kompaniją prieš sukilimo organizatorius ir dalyvius, vadovaujantis sveiko proto logika, kalbėti apie tikrą Lietuvos nepriklausomybę reiktų labai  ir labai rezervuotai .


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą