2017 m. birželio 6 d., antradienis

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas pasinaudojo tarnybine padėtimi tenkindamas savo asmeninius interesus


Aplinkos ministras  2017 04 30 pasitarime, įvykusiame Aplinkos ministerijoje, pasigyrė, kad jis gyvena daugiabučiame name, kurio bendrija perka vandenį karšto vandens ruošimui pastato šilumos punkte.

 Tokiu būdu daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoja bendrija tapo paslaugų teikėja, ko jai daryti neleidžia tiek Civilinis kodeksas, tiek Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas, tiek Šilumos ūkio įstatymas.

  Be to  ministro daugiabučio namo bendrija, tokiu būdu tapusi verslo subjektu,  nemoka tokiu atveju jai privalomų mokesčių, o geriamą vandenį ji perka mažesne kaina kaip juridinis asmuo.

   Tokiu būdu sumoje  ministro daugiabučio namo savininkai gauna  neteisėtą naudą.

Gauna neteisėtą naudą  ir ministras, kaip daugiabučio namo bendrasavininkas ...............

   Kad jis suvokia, kad tokia bendrijos veikla yra neteisėta,  rodo jo nurodymu, (nepaisant visų dalyvavusių valdžios institucijų priešingos nuomonės),  2017 04 30 pasitarime užprotokoluotas nutarimas,  siūlantis įteisinti šią  daugiabučių namų bendrijų ir savivaldybių   paskirtų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių  neteisėtą veiklą.


. Labai tikėtina, kad ministras yra savo namo bendrijos valdybos narys, tačiau jo Privačių interesų deklaracijoje tai nenurodyta.

Sumoje   Vyriausioji tarnybinės etikos komisija turėtų susidomėti tokia aplinkos ministro "veikla".


.,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą