2017 m. birželio 6 d., antradienis

Energetikos ekspertą šokiravo valdininkų nekompetencija ..

  

  Š. m. birželio 5 dieną Seime įvyko Energetikos komisijos pirmininko Virgilijaus Poderio susitikimas su  energetikos ekspertu Rimantu Zabarausku, bei Aplinkos ir Energetikos ministerijų, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  atstovais.

Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos viceprezidentas Romualdas Morkvėnas, keli  šilumos tiekėjų atstovai,  Geriamo vandens tiekėjų asociacijos prezidentas su savo advokate ....,  bei  Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis.

Susitikimo tikslas buvo Komisijos pirmininką informuoti apie neteikiamą centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugą, kurios kainas  nustatinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, o šilumos tiekėjai jas  taiko ir tokiu būdu gauna neteisėtą pelną šilumos vartotojų sąskaita,

(Buitinių vartotojų sąjunga tai vadina „Valstybiniu reketu“.)

Energetikos ekspertas ir Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Komisijos pirmininką informavo, kad  šio „Valstybinio reketo“ priežastis yra visiškai netinkamas Šilumos ūkio įstatymo 15 - to straipsnio ( kuris niekaip  negali būti taikomas dėl visiško jo neatitikimo realiai situacijai)  vieno sakinio interpretavimas, vykdomas tiek Energetikos ministerijos, tiek Kainų komisijos.

 Jie pasiūlė   Šilumos ūkio įstatymo  15-tą straipsnį nustatyti negaliojančiu, kas neišvengiamai  turėjo būti padaryta atliekant Šilumos ūkio įstatymo 20 - to  straipsnio pakeitimą, nustatantį, kad šilumos tiekėjo šilumos punktai be sutarčių perduodami prižiūrėti (eksploatuoti) daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams, vienkart uždraudžiant šilumos tiekėjams tapti savo šilumos punktų prižiūrėtojais.

 Deja tiek Energetikos ir Aplinkos ministerijoms, tiek Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai tai suvokti pasirodė visiškai  neprieinama.

  Pažymėtina, kad pasitarime Aplinkos ministerijos Vandenų politikos skyriaus vyr. specialistė taip   ir nesiliovė  postringavusi apie  antro apsirūpinimo karštu vandeniu    būdu realizavimą, nors ir ministerijai prieš kurį laiką buvo raštu paaiškinta, kad tai visiškai ne jos kompetencija, o ministerija  turi nedelsdama parengti Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo poįstatyminius teisės aktus, kuriuos  ji turėjo parengti iki 2014 11 01  ir to iki šiol  to nepadarė.

O iš jos pasisakymų 2017 04 30   Aplinkos ministerijoje įvykusiame pasitarime yra akivaizdu  ir nepaneigiama, kodėl Premjero patarėjas visiškai pelnytai  ją kelis kartus   pavadino  nekompetentinga.

Ir kas ypatingai pažymėtina, kad ši Aplinkos ministerijos specialistė atstovavo ministeriją dar praeitos Vyriausybės pasitarimuose.

Taigi ne Vandenų politikos skyriaus vedėjas, ne Vandenų departamento direktorė ..... o vyr. specialistė ....

(Čia visiškai vietoje klausimas – kam gi šie abu valstybės tarnautojai reikalingi  ir kokia gi tada jų kompetencija ???)

Deja, tokiu būdu sumoje yra akivaizdu, kad Aplinkos ministerijoje vandenų  politiką vykdo kas jau kas, bet tiktai  ne   ministrai ... o juo labiau esamas ....

 O Energetikos ministerijos Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja, jai pritardama, taipogi toliau  postringavo apie apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimą, visiškai nesuvokdama, kad  Šilumos ūkio įstatymo 20 -tas straipsnis iš esmės privalomai nustatė apsirūpinimo karštu vandeniu būdą ruošiant jį daugiabučių namų šilumos punktuose ir šilumos vartotojai turi tiktai vieną pasirinkimą – ruošti karštą vandenį savo butuose.

Deja yra, kaip yra - visos šalies  šilumos ūkio ir energijos efektyvumu  "rūpinasi" pagal išsilavinimą teisininkė .........

Ir gal kas paneigs, kad ji nėra perskaičiusi Šilumos ūkio įstatymo nuo pradžios iki pabaigos, jau nekalbant apie jos suvokimą kad 20- to straipsnio įgyvendinimas padaro netaikomu 15 - tą straipsnį.

O ką jau bekalbėti apie jos techninį šilumos ūkio supratimą .... 

Todėl nereikia stebėtis, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles patartina skaityti tada, kada kankina  žiauri  nemiga ....

Pažymėtina, kad po pasitarimo energetikos ekspertas R. Zabarauskas prisipažino, kad jį tiesiog šokiravo tokia  baisi valstybės tarnautojų nekompetencija.

(Mūsų nuomone tokius valstybės tarnautojus derėtų vadinti valdininkais (nuo rus. чиновники ), kad nežeminti kompetentingų ir pareigingų valstybės tarnautojų.)

  Na o pasitarime dalyvavę šilumos tiekėjų atstovai ir Geriamo vandens tiekėjų asociacijos  prezidentas su savo advokate ... kalbėjo tiktai apie savo problemas.

   Pažymėtina, kad Geriamo vandens tiekėjų asociacijos prezidentas, postringaudamas apie geriamo vandens netektis, nutylėjo, kad geriamo vandens tiekėjai ypatingai vangiai įrenginėja apskaitos prietaisus, kas nepaneigiamai rodo, kad geriamo vandens kainos yra nustatytos neteisingos, žymiai užaukštintos.

   Jis nutylėjo, kad  įrenginėjami  geriamo vandens apskaitos prietaisai be nuotolinio duomenų nuskaitymo, kas yra vakarykštė diena ...

  Taipogi pažymėtina, kad šilumos tiekėjų  atstovai  į klausimą, kodėl prieš kurį laiką jie neleido Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai paviešinti  iš karšto vandens tiekimo veiklos jų gaunamų pelnų, tai paneigė, sakydami, kad tai buvo  pačios Kainų komisijos iniciatyva ......

Iš tiesų pavydėtinas Kainų komisijos - "nepriklausomas reguliatoriaus" kuklumas -  slepti savo "veiklos" rezultatus ....

   Sumoje susitikimas nors ir nedavė konkrečių rezultatų sprendžiant „Valstybinio reketo“ problemą, tačiau buvo naudingas tuo, kad leido pagilinti žinias ir supratimą, kaip iš esmės vyksta valstybės valdymas,  kas tai iš esmės atlieka, ir kokio žemo ..žemo .... žemo  lygio jis yra ............

.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą