2016 m. spalio 24 d., pirmadienis

Klausimas -Kaip galima būtų pavadinti juos visus .............Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija rašo:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2016 m. kovo 21 d. raštu Nr. 008-10-6661 gavo UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Bendrovė) karšto vandens kainos dedamųjų projektą (toliau – Projektas).

 Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyrius (toliau – Skyrius) Bendrovės pateiktą Projektą patikrino vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 11 dalimi ir Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika).

Šiuo metu galiojančios karšto vandens kainos dedamosios buvo nustatytos Komisijos 2015 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. O3-376.

Karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimo ataskaitinis laikotarpis – 2015 m. I–IV ketv.

Bendrovės 2015 m. gruodžio mėn. duomenimis, karštą vandenį tiekė 187 360 vartotojų. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Betgi nepaneigiama yra:

Centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas Vilniuje buvo likviduotas senai, daugiabučiuose namuose įrengiant šilumos punktus.

Vilniuje daugiabučiuose namuose karštas vanduo ruošiamas juose įrengtuose šilumos punktuose, kuriuos prižiūrėti ir su jais ruošti karštą vandenį šilumos tiekėjui draudžia Šilumos ūkio įstatymas.

UAB Vilniaus energija savo šilumos punktų neturi, jie yra savivaldybės įmonės Vilniaus šilumos tinklai nuosavybė.

Su vartotojais šilumos tiekėjas UAB Vilniaus energija yra sudariusi šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti sutartis.Nežiūrint to šilumos tiekėjas savivaldybei teikia neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainos projektą, kuri jį derina, o Kainų komisija patvirtina.

O šilumos vartotojai moka neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens mokestį.


Tokiu būdu klausimas:

Kaip galima būtų pavadinti juos visus:


Šilumos vartotojus ( Seimo narius, prokurorus, teisėjus, policininkus, STT, VSD, FNTT darbuotojus, advokatus, ir t.t.)

Šilumos tiekėją,

Savivaldybę,

Kainų komisiją.

.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą