2023 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

Ką pasirinks prezidentas – Ar „Tikslą, kuris pateisina priemones“- Ar, savo priesaiką,- būti visiems lygiai teisingu …

 Š. m. balandžio 25 dieną  Seimas priėmė LIETUVOS RESPUBLIKOSVALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMo Nr.VIII-1666 1, 2, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 26 straipsnių pakeitimo ir ĮSTATYMO PAPILDYMO 231 straipsniu ir NAUJU IX SKYRIUMI  įstatymĄ, kuriame nustatė:

 Papildyti 4 straipsnį Valstybės sienos kirtimo tvarka   13 dalimi:

 „13. Esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio ir siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą ir viešąją tvarką, Vyriausybė Nacionalinio saugumo komisijos pasiūlymu gali priimti sprendimą, kad užsieniečiai, ketinantys kirsti ar kirtę valstybės sieną tam nenustatytose vietose arba tam nustatytose vietose, tačiau pažeidę valstybės sienos kirtimo tvarką, ir esantys pasienio ruože, į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžiami.

 Ši nuostata taikoma individualiai kiekvienam minėtam užsieniečiui.

Jeigu nustatoma, kad užsienietis traukiasi nuo Vyriausybės sprendime nurodytų ginkluotų konfliktų, taip pat  persekiojimo, kaip jis apibrėžtas Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso, arba siekia patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją humanitariniais tikslais, nuostata dėl užsieniečių nesileidimo į Lietuvos Respubliką netaikoma.

 Užsieniečių, kirtusių valstybės sieną tam nenustatytose vietose arba tam nustatytose vietose, tačiau pažeidusių valstybės sienos kirtimo tvarką, buvimas pasienio ruože nelaikomas buvimu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 Į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžiamiems užsieniečiams turi būti atliktas pagalbos poreikio įvertinimas ir, esant pagalbos poreikiui, šiems užsieniečiams suteikiama reikalinga neatidėliotina medicinos ar humanitarinė pagalba.

 Šioje dalyje nurodyto Vyriausybės sprendimo neįleisti užsieniečių į Lietuvos Respublikos teritoriją vykdymo ir pagalbos poreikio įvertinimo tvarką nustato Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas.

 

Tuo tarpu Įstatymo 4 straipsnis jau nustato: 

 9. Tais atvejais, kai užsieniečiams, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką, nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą ar pradėti administracinio nusižengimo teiseną, Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams.

10. Jeigu šio straipsnio 9 dalyje nurodytų užsieniečių perdavimas užsienio valstybėms nenumatytas Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su tomis valstybėmis, jų teisinės padėties nustatymo Lietuvos Respublikoje klausimas sprendžiamas vadovaujantis įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Tokiu būdu Seimas nustatė, kad, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai,   užsieniečiai, ketinantys kirsti ar kirtę valstybės sieną tam nenustatytose vietose arba tam nustatytose vietose, tačiau pažeidę valstybės sienos kirtimo tvarką, ir esantys pasienio ruože, į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžiami.

Ir kad jų buvimas pasienio ruože nelaikomas buvimu Lietuvos Respublikos teritorijoje ......

T. y. asmuo yra Lietuvos teritorijoje, bet tuo pačiu nelaikoma, kad jis nėra Lietuvos teritorijoje.

Nesu profesionalus teisininkas, tačiau, vadovaudamasis sveiko proto logika, manau, kad teisinėje valstybėje tokia nuostata neturėtų būti galima.

Taip galių būti Putino Rusijoje, ar Š. Korėjoje, kur veikiama pagal principą „Tikslas pateisina priemones“, kaip  buvo   nacistinėje  Vokietijoje,  Tarybų Sąjungoje,  bet  ne ES šalyje,..

Nes, esant tokiai įstatymo nuostatai, valstybės sienos pažeidėjas pastatomas už valstybės įstatymų ribų.

O kaipgi praktikoje realizuojamas tas jo nesileidimas į valstybės teritoriją, kai jis jau randasi šioje teritorijoje, nustato ne įstatymas, o Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas ......

Taigi išeitų, kas  tas pasienio tarnybos vadas gali nuspręsti nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams, arba   vadovautis  įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Tačiau  neabejotinai ir Seimas, ir vidaus reikalų ministrė yra tikri, kad jis nustatys dabar taikomą  “Apgręžimo procedūrą“, kada valstybės  sienos pažeidėjai, kaip gyvuliai ,yra  varomi prie valstybės sienos, ir per ją išstumiami iš šalies teritorijos.

Kas visų pirma yra gretimos valstybės sienos pažeidimas,  na o   žmogaus teisės yra tokios pat  kaip  pokaryje stribų suimtųjų ........

Na bet jeigu jau „Tikslas pateisina priemones“ tai viskas galima......

Betgi dar yra Baudžiamasis kodeksas, kuris nustato:

291 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas

1. Tas, kas neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį atleidžiamas užsienietis, kuris neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką turėdamas tikslą pasinaudoti prieglobsčio teise.

3. Užsienietis, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką turėdamas tikslą iš Lietuvos Respublikos teritorijos neteisėtai pereiti į trečiąją valstybę, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jis nustatyta tvarka išsiunčiamas į valstybę, iš kurios teritorijos neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, arba į valstybę, kurios pilietis jis yra.

Ir kaip gi su jo vykdymu ?

O kas būtų, jeigu užsienietis, kuris nelaikomas esantis mūsų šalyje, padarytų baudžiamąjį nusikaltimą – pvz. sumuštų pasienietį ?

Taigi sumoje yra akivaizdu, kad tokio įstatymo mūsų šalies vadovas pasirašyti neturėtų.

O kaip nutiks –pagyvensime ir pamatysime.

Pamatysime kas nulems – Ar tikslas,kuris  pateisina priemone,s ar prezidento priesaika?

 

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą