2019 m. spalio 2 d., trečiadienis

Gerovės valstybė su Švento Vito šokiu apie legionelės bakteriją


  Greitai prasidės daugiabučių namų šildymas ir tuo pačiu prasidės masinė psichozė  -  tikras šv. Vito šokis apie legionelės bakteriją – nurodymai atlikti  terminę legioneliozės profilaktiką daugiabučiuose namuose  padidinant  karšto vandens temperatūrą – neteisėtai padidinant   mokėjimus už šilumą.

Šia proga verta patiekti šiek tiek informacijos apie šią ligą:
 Legioneliozė – tai ūminė bakterinė liga, sukelianti sunkų plaučių uždegimą.
Dažniausiai ligą sukelia Legionella pneumophila bakterijos.

Žmogus legionelioze užsikrečia aerogeniniu būdu, įkvėpęs vandens dulksnos (aerozolio) su legionelėmis.

Tam tikros vandens sistemos yra vertinamos kaip didesnės rizikos užsikrėsti Legionella bakterijomis, pavyzdžiui, karštas ir šaltas vandentiekio vanduo, oro drėkintuvai, fontanai, sūkurinės vonios, aušinimo bokštai, laistymo sistemos ir pan.

Palankiausia vandens temperatūra legionelėms daugintis – 20–50º C, žemesnėje nei 20º C ir aukštesnėje nei 50º C temperatūroje šios bakterijos gyvuoja, bet nesidaugina. 

Aukštesnėje nei 60º C temperatūroje legionelės žūva.


     Taip rašoma Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos  Rekomendacijos legioneliozės profilaktikos plano rengimui.

O istorija  tokia:
Sveikatos apsaugos ministrui   Aurelijui Verygai           2017 07 21 Nr.4                    
  Žiniai: Energetikos ministerijai
                 Seimo Sveikatos reikalų  komitetui
                      Vyriausybės kanceliarijai

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“  IR KITŲ TEISĖS AKTŲ
   
  LIETUVOS HIGIENOS NORMA  HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ nustato:
          40.3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
40.4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
40.5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
40.6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.
      Tuo tarpu  karštas vanduo iš esmės ruošiamas daugiabučiuose namuose, o likusi  pusė Visagino miesto greit nuo centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo pereis prie karšto vandens ruošimo daugiabučiuose namuose. 
       Taigi greit centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas liks tik kur ne kur dar nuo sovietmečio vegetuojančiose  mažose šildymo sistemose.
   O  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos su karšto vandens ruošimo įrenginiais yra  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai, kuriuos prižiūri (eksploatuoja)  daugiabučių namų savininkų pasirinkti prižiūrėtojai.
Tokiu būdu įpareigojimai karšto vandens tiekėjui, kurio   šiais atvejais nėra, neatitinka realios situacijos.
Vienkart tenka nusistebėti, kad iki šiol ministerija nėra patvirtinusi Legionelės dezinfekcijos tvarkos
(kas privalo (gali) ją atlikti, kada atlikti, kaip ji atliekama, kas atsakingas už jos rezultatus ir t.t.).
 Štai higienos norma nustato, kad  dezinfekcija atliekama „po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto“.
 Betgi prie ko čia karšto vandens tiekėjas, kurio  nėra ....
  O tokiais atvejais, kaip taisyklė, dezinfekcija neatliekama, nes nėra teisės aktais nustatyta, kas už tai atsakingas, kas gali ją atlikti.
    Nes  nėra tokių teisės aktų, kurie  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams nustatytų pareigas ar teises atlikti terminę ar kitokią legionelių dezinfekciją.
  Kitas vertus ir kokia gi ir kam nauda iš tokios dezinfekcijos, kurią pvz. atliko Šaulių šilumos tiekėjas – 360 –ties daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (Priedas 1),  siūlydamas kitų   daugiabučių namų valdytojams ją atlikti, ir  vienkart pakeldamas šilumnešio temperatūrą visam mieste.
Kad tokia dezinfekcija yra iš srities akcija-atrakcija, akivaizdu ir nepaneigiama, nes sveikatos apsaugos institucijos joje nedalyvauja.
 O kad  tokiu atveju iš „Valstybinio reketo“ (neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens veiklos) nauda  šilumos tiekėjui yra akivaizdi, tai kas paneigs.
 Sumoje yra akivaizdu, kad dėl viso to kalta yra ministerija, neparengusi atitinkamų dezinfekcijos teisės aktų.
  Todėl, viešojo intereso gynimo tikslu, prašome atitinkamai patikslinti higienos normą ir patvirtinti Legionelės terminės dezinfekcijos vykdymo teisės aktus, kad Energetikos ministerija galėtų parengti savo atitinkamus teisės aktus.
Vienkart prašome mus informuoti apie priimtus  konkrečius sprendimus situacijai pašalinti.
O Seimo Sveikatos reikalų komitetą prašome paraginti sveikatos ministrą atsakingai vertinti šią problemą.
      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis

   Į tai buvo gautas Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymas:  


  

Tokiu būdu, mūsų turima informacija, rezultate pasirodė tiktai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos  Rekomendacijos legioneliozės profilaktikos plano rengimui.

Ir VISKAS ..............., o rekomendacijos ir yra tik rekomendacijos ......
Tokiu būdu nėra tokio nustatyta tvarka patvirtinto teisės akto, kiuris nustatytų:


  • ·       Kas turi teisę ir pareigą daugiabučiuose namuose atlikti terminę legioneliozės profilaktiką,
  • ·       Kas už jos rezultatus yra atsakingas.Nėra nustatyta terminės dezinfekcijos daugiabučiuose namuose atlikimo tvarka.


 T.y. taip, kaip ir yra neteisinėje valstybėje, arba teisinėje valstybėje pagal Šedbarą ....
P.S. Savaime suprantama, kad mūsų laiškas ministro A. Verygos nepasiekė.

Tikimės, kad ši informacija pasieks Seimo narį A. Verygą ir iš jo gausime atsakingą ir kompetentingą atsakymą.

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą