2017 m. rugsėjo 4 d., pirmadienis

Seimo pirmininko pasiūlymas - neregėto masto pasityčiojimas .....?!

  


Lietuvos mokslininkai baigia tyrimus ir dar šiemet tikisi paskelbti, kad ant Gedimino kalno Vilniuje vieni iš rastų palaikų priklauso 1863 metų sukilimo vadui Zigmantui Sierakauskui.

Geras klausimas – ir ką gi  su jais daryti ???

Vadovaujantis sveiko proto logika visų pirma reikia suvokti, kas buvo tas, taip vadinamas, 1963 metų sukilimas lietuvių Tautai ir Valstybei.

Abiejų Tautų Respublika (Žečpospolita; lenk. Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego ) – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės federacinė aristokratinė monarchija, susikūrė po Liublino unijos 1569 m. ir gyvavo iki Lenkijos Konstitucijos priėmimo 1791 m. gegužės 3 dieną.

Nuo tada nebeliko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos valstybės vardas ilgam pradingo iš istorijos     ..

  O   1794, 1831, 1863 metų sukilimų tikslai  buvo tiktai 1791 metų  Lenkijos valstybės ( su dabartine Lietuvos teritorija)  atkūrimas.

Pažymėtina, kad 1863 metų sukilimą rašytoja J. Žemaitė savo raštuose vadina „lenkmečiu“ :

...... iš miškų pasirodė lenkiškai kalbantys gražūs ponaičiai ......

Visi šie sukilimai atnešė lietuvių Tautai tiktai dideles nelaimes – ištisų kaimų trėmimą,  krašto nuskurdinimą, rašto lotyniškais rašmenimis draudimą.

O jeigu jie būtų laimėję, tai  šiandien lietuvių Tautos tikrai nebebūtų.

Lietuva būtų tokia, kaip Vilniaus kraštas, kur nutautinti etniniai lietuviai su lietuviškomis ar sulenkintomis pavardėmis save laiko lenkais ......

Tai yra akivaizdu ir nepaneigiama.

Todėl lietuviams yra akivaizdu, kad 1863 metų sukilimo vadai su Lietuvos valstybe, su lietuvių Tauta visiškai neturi nieko bendro.

Taigi visų pirma reikia Baltarusijai pasiūlyti perimti jų palaikus.

Vertinant tai, kad baltarusiai nacistai Vilnių laiko Baltarusijos sostine, sukilimo vadų kapai Vilniuje jiems būtų eilinis argumentas tam paremti, o ir pretekstas progai pasitaikius aneksuoti Vilnių.

Na, o jeigu jau kitaip neišeitų, tai laidoti jų palaikus reiktų   Antakalnio kapinėse šalia sovietinių kareivių kapaviečių.

Betgi yra, kaip yra .....

Stebėtinas yra Seimo pirmininko pasiūlymas laidoti jų palaikus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Kaip ir pasiūlymas laidoti Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarų, Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių aukų kaimynystėje.

  Abiem atvejais tai, kas paneigs,   neregėto masto pasityčiojimas.

Kad tokį tikslą, kas paneigs, turi Seimo narys žydas, labai tikėtina.

Betgi Seimo pirmininkas tai yra profesorius, o ne koks Kalvarijų turgaus sendaikčių prekeivis.

Betgi yra, kaip yra.

Ir kas paneigs,  kad profesorius visai ne profesorius, ir dargi ne lietuvis, o  iš esmės ambicinga smulkiaburžuazinė  liumpenpatriotinė Kauno šlėktelė... ....


Todėl ir yra, kaip yra:

Stūgso monumentas Vilniaus aikštėje  „Cukriniam avinėliui“, parvežusiam „Stalino saulę“, tokių pat subjektų vardais vadinamos mietų gatvės.


O lietuvių Tautos patriarcho paminklui „geriausiai tinka skverelis prie Filharmonijos“ ...

..................

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą