2013 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis

Kaune su „karštu vandeniu“ situacija tiesiog tragikomiška .....


       
                      BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA

                     Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
antanasm@iti.lt , www.krantai.lt,  http://krantai.blogspot.com/
****************************************************************
  Vadovaujantis galiojančiu Šilumos ūkio įstatymu  šilumos tiekėjų ir trečių asmenų nuosavybėje esančių daugiabučių namų šilumos punktų valdymas nuo 2011 11 01 buvo apribotas.
 Pastarieji nebegali jų reguliuoti, remontuoti, prižiūrėti – už tai jiems gresia milžiniškos (iki 10 procentų jų metinių pajamų dydžio)    baudos  ......

    Taigi nuo 2011 11 01 šilumos tiekėjai niekaip nebegali būti dargi decentralizuoto karšto vandens ruošėjais, o kalbėti, kad jie gali būti centralizuotai paruošto, nesančiais lauko tinklais pristatyto,  karšto vandens pardavėjais, tiesiog yra prieštaravimas sveiko proto logikai.

 Betgi neveltui sakoma, kad Kaunas yra Kaunas ....

Tai įrodė  sekanti įvykių seka:

Kauno vandenys,  daugiabučių namų bendrijoms, kurios su geriamo vandens tiekėju už geriamą vandenį, suvartotą karšto vandens ruošimui, atsiskaitė pagal butuose įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų parodymus, išsiuntinėjo pasiūlymus atsiskaityti ties geriamo vandens tiekimo - vartojimo riba, t.y.  prieš šilumos punktą.

 Viskas būtų gerai ( taip nustato Šilumos ūkio  ir Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymai), jeigu rašto pabaigoje Kauno vandenys nebūtų pasiūlę arba  pasirinkti karšto vandens tiekėju šilumos tiekėją Kauno energiją ....

 Ne kurios bendrijos taip ir padarė – pametusios sveiko proto logiką, ar dėl kitų priežasčių, jos  kreipėsi į Kauno energiją su prašymu, kad ji taptų karšto vandens tiekėja.

Kauno energija jų prašymą įvykdė – ar pametusi sveiko proto logiką, ar dėl kitų priežasčių .......
 Šiaip ar taip, sumoje šilumos tiekėjas nutarė prisiimti nuotolius, patiriamus dėl veiklos, kurios jis  faktiškai  nevykdo ....

Neįtikėtina, bet taip yra ....

Štai 2011 metais Kauno energija iš karšto vandens tiekimo veiklos, kurios faktiškai nevykdo,  patyrė ~124.000 litų nuostolio, ir kuo daugiau bus tos „veiklos“, tuo nuostoliai bus didesni.

 Pažymėtina, kad karšto vandens kainos įvedimas, nieko nei kiekybiškai, nei kokybiškai vartotojams neduodamas, padidina 1 kubinio karšto vandens kainą pora litų ...

 Pora litų už kubą už gryną nieką......

Žinant, kad kauniečiai yra pakankamai verslūs ir skaičiuoja kiekvieną išleistą litą, situacija tiesiog tragikomiška .....

Betgi Kaunas yra Kaunas .....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą