2021 m. lapkričio 18 d., ketvirtadienis

Kas gi ta Force majore ...

 

 Seimo ariams:                         2021-11-18   Nr. 1

Dainiui Gaižauskui

Laurynui Kasčiūnui

Linui Kukuraičiui

Tomui Tomilinui

                   

Dėl FORCE MAJORE

.

Esu Lietuvos pilietis pagal gimimą ir negaliu abejingai stebėti, kas vyksta ir šalyje, ir aplink ją.

 Štai vakar  R. Paleckio laidoje per LrytasTV Seimo narys Matas Maldeikis pareiškė , kad  Baltarusijos prezidentą  ES sankcijomis reikia spausti tol,  kol jis bankrutuos.

   Kad Rusija ir Baltarusija yra sąjunginės valstybės, Jums be abejo nėra paslaptis, kaip ir tai, kad ryšį  su Vakarais Lukašenka sumaniai naudojo  integracijos į dviejų valstybių sąjungą  procesų pristabdymui.

 Jums taip pat ne paslaptis, kad Putinui ukrainiečiai ir baltarusiai yra viena liaudis su rusais (единый народ)

    Jums  taip pat ne paslaptis, kad Rusijos ir Baltarusijos karinės pajėgos jau integruotos, kad po paskutinių ES sankcijų ypatingai paspartėjo ir ekonominė abiejų sąjunginių šalių integracija t.y. iš esmės Rusija  vis  artėja ir artėja ir prie rytinių mūsų šalies sienų ...

  Kad Jūs visi iš esmės viešai   pritariate ponui Matui, yra akivaizdu.

 Štai ką tik laidoje „Bučiuoju su Rūta“ , kur Jūs visi  dalyvavote,  vyko karšti ginčai, kuo be abejo patenkinta ir laidos vedėja, ir jos darbdaviai, tačiau iš esmės pilstymas, kaip sakoma, iš tuščio į kiaurą ..

 Aš senai stebiu tai, kas vyksta viešoje erdvėje susiję su masiniais sienos su Baltarusija pažeidimais.

 Vis tik nelegalūs migrantai ir nelegalūs migrantai .......

 Betgi, pasitelkus sveiko proto logiką, visi, kas jie bebūtų, neteisėtai peržengę Lietuvos valstybinę sieną yra jos pažeidėjai ir su jai turi būti elgiamasi pagal mūsų įstatymus.

9. Tais atvejais, kai užsieniečiams, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką, nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą ar pradėti administracinio nusižengimo teiseną, Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams.

Taip nustato Valstybės sienos įstatymas

 O Baudžiamasis kodeksas nustato:

291 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas

 1. Tas, kas neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį atleidžiamas užsienietis, kuris neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką turėdamas tikslą pasinaudoti prieglobsčio teise.

3. Užsienietis, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką turėdamas tikslą iš Lietuvos Respublikos teritorijos neteisėtai pereiti į trečiąją valstybę, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jis nustatyta tvarka išsiunčiamas į valstybę, iš kurios teritorijos neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, arba į valstybę, kurios pilietis jis yra.

  Visa tai gerai žino ir pasieniečiai, ir Jūs – įstatymų leidėjai.

 Betgi  tai, kas vyksta pasienyje yra NETEISĖTA, nes vyksta vykdant neteisėtą VR ministrės įsakymą, nes LR Konstitucinis teismas yra išaiškinęs – „Poįstatyminiai teisės aktai negali pakeisti Įstatymų nuostatų“.

 Ir taip   sienos pažeidėjai, sulaikyti Lietuvos teritorijoje, prievarta pristatomi prie sienos  ir  į šalį „neįleidžiami“,  „išstumiami“...

 Gerai, kad dar aprūpinami maisto paketais.

 Man tas „išstūmimas“ primena vaikystėje girdėtas vežamų į Sibirą žmonių dejones ir vaikų verksmą, juos talpinant į gyvulinius vagonus Utenos siauruko geležinkelio stotyje.

 Taip pat teko girdėti pasakojimą, kaip ant tokių vagonų Ignalinos  geležinkelio stotyje įsitaisę mėlynkepuriai  enkavedistai šaipėsi iš uždarytų vaikų verksmo – „телята мычат......“

 Panašiai elgėsi ir anglų kareiviai, vykdydami Čerčilio pažadą dėdulei Džo,  nuo pilietinio karo į Austriją pasitraukusių kazokų šeimas lazdomis varydami į vagonus išsiuntimui į pražūtį ........

 Taigi argi sumoje neatrodo , kas vis dar viena koja  esame ten, iš  kur atseit pabėgome, ką rodo monumentas Vilniaus centre Tėvynės išdavikui

 Ir ar Jūs ponai, pagal LR Konstituciją  aukščiausios valdžios nariai, manote, kad pasieniečiai nesupranta, kokį juodą darbą jie yra priversti atlikti ?

 Nemanau, kad Jūs  viso to  sumoje nežinote, tačiau kažkodėl  tylite

 Aš jau senai bandau suvokti ir suprasti, kodėl taip elgiasi mūsų valdžios atstovai netik šiuo, bet ir kitais atvejais, pamindami tiek LR Konstituciją, tiek LR Įstatymus, tiek žmogiškumą.

 Mano nuomone to priežastis yra  BAIMĖ.

 Todėl būsiu dėkingas už informaciją paviešinant  Force Majore, kurios taip bijoma.

 

 Antanas Miškinis

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą