2021 m. rugpjūčio 9 d., pirmadienis

Petras toks pat kaip ir visas „kaimas“....

 

Šiandien, 2021 08 09 d. Seimo narys Petras  Gražulis užregistravo Seimo nutarimo projektą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų:

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL PIRMALAIKIŲ SEIMO RINKIMŲ PASKELBIMO

2021 08 09 d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Konstitucijos 58 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 6 straipsniu ir atsižvelgdamas į tai, kad:

- dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir jų suformuota Vyriausybė negali ir negalės susitvarkyti su jų sukurtomis problemomis ir Lietuvą ištikusiais iššūkiais;

- Vyriausybę remiančios Seimo frakcijos veikia priešingai daugumos Lietuvos Respublikos piliečių interesams, teisėtiems lūkesčiams;

- dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir jų suformuota Vyriausybė užsiima dirbtinių problemų kūrimu ir dėmesio nukreipimu nuo pagrindinių Lietuvos problemų sprendimo bei korupcijos TS-LKD, Laisvės partijos ir Lietuvos liberalų sąjūdžio gretose;

- dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir jų suformuota Vyriausybė vieningai rūpinasi tik „antru galu"; stumia vienalytes santuokas, Partnerystės įstatymą bei Stambulo konvenciją;

- vyksta nuolatiniai bandymai įgyvendinti antikonstitucinį perversmą, uždraudžiant piliečiams taikiai rinktis, viešai išsakyti savo nuomonę ar realizuoti referendumo teisę;

- užsienio politikoje Lietuva itin pablogino savo geopolitinę padėtį ir sąmoningai padeda Putinui užvaldyti Baltarusiją:

dėl atsisakymo palaikyti bet kokius santykius, vykdyti derybas dėl politinių kalinių išlaisvinimo, paskelbtas hibridinis karas prieš Baltarusiją ir dėl to Lukašenkos pastangomis Lietuvą užplūdo nelegalių migrantų banga;

- dabartinė valdančioji dauguma per trisdešimt metu sukūrė liberalbolševikinę totalitarinę valstybę, užvaldė žiniasklaidą,

- niekinami ir žeminami, ypač per LRT, kitą nuomonę turintys žmonės, jie yra politiškai persekiojami;

- priiminėjami pamatines žmogaus teises pažeidžiantys antikonstituciniai teisės aktai;

- žadama žmones per prievartą vakcinuoti, nevakcinuotiems vykdant totalią segregaciją bei apribojant teises į viešą transportą, patekti į prekybos tinklus, atsisakoma teisės į nemokamą gydymą; paneigiama teisė į darbą, o nelojalieji bus metami iš darbų;

- dėl nuolatinio skolinimosi didėja infliacija;

- drastiškai didėja dujų, elektros ir kitos kainos, o didžiosios dalies žmonių pajamos lieka tos pačios;

- didėja socialine atskirtis, auga skurstančiųjų gretos ir emigracija.

- didėja korupcija, atskiros politinės grupės siekia užvaldyti valstybines įmones;

n u t a r i a :

1 straipsnis.

Paskelbti pirmalaikius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus 2021 m. lapkričio 07 dieną.

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

Seimo Pirmininkė

Teikia

Seimo narys Petras Gražulis

***********************************************

Su daugeliu projekte  išvardintų aplinkybių, vadovaujantis sveiko proto logika, reikia sutikti.

Tačiau juk visiems ir taip yra aišku, kad iš to nieko neišeis.

Na bet ir labai didelio blogio iš to nebus: Kas tikėjo Petru ir toliau už jį balsuos .....

O iš esmės tai, kaip sakoma,Argi kaimas kaltas, kad į jį atėjo tiek daug asilų su raudonais pusbačiais....“, kalti juk tie kurie tokį „kaimą“ pastatė .......

  Tačiau visai teisingai rašo Petras Projekte:

„Užsienio politikoje Lietuva itin pablogino savo geopolitinę padėtį ir sąmoningai padeda Putinui užvaldyti Baltarusiją:

Dėl atsisakymo palaikyti bet kokius santykius, vykdyti derybas dėl politinių kalinių išlaisvinimo, paskelbtas hibridinis karas prieš Baltarusiją ir dėl to Lukašenkos pastangomis Lietuvą užplūdo nelegalių migrantų banga.“

  Tiktai dėl to visų pirma kaltas Valstybės vadovas, nes be jo sutikimo ES sankcijos Baltarusijai, jos valdžios pripažinimas neteisėta ir kt. nebūtų įvykę.

 Tuo tarpu 'kaime" dėl to visiškas štilis ....

 

/

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą