2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

Arija iš solinės operos ...

 ..
  Prezidentas laukia, kad Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis nedelsdamas priims principingą sprendimą dėl ministro ateities, nes pastarasis  prarado Prezidento pasitikėjimą ....

Taip skelbia Prezidentas, o LR  Konstitucija, šioje vietoje taip  nustato Prezidentui:

  
4) Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;

9) Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus;


O apie pasitikėjimą, tai jau, kaip sakoma,  arija iš solinės operos .....

 
 Beje Prezidentas buvo viešai pareiškęs, kad susisiekimo ministras neturi vizijos     ...

Tad geras klausimas Prezidentui, kuris buvo susitikęs su ministru, su juo kalbėjosi, jį paskyrė:
  • Kaipgi prezidentas Seimo narį, neturintį vizijos,  paskyrė ministru .........

 Tada  tai jis turėjo viziją, o dabar nebeturi .....  Pametė ją ar kaip kitaip  ..................
 
Tokiu būdu Prezidentas daro spaudimą Premjerui pagal žiniasklaidos pateiktą informaciją ............

O Prezidentui adresuotą laišką su  neginčijamais  įrodymais, kad energetikos ministras sulaužė  savo priesaiką, jo kanceliarijos klerkė persiuntė Vyriausybei, o Vyriausybės kanceliarija  -  energetikos ministerijai ..

 Tokiu būdu Prezidentui apie  susisiekimo ministro  sukeltą jovalą  geriau jau patylėti, o perskaityti LR Konstitucijos 89 straipsnio antrą dalį, o taip pat Seimo statuto 29(2) straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas .....

 *************************************** 
P.s. Airių patarlė:

Dievas davė mums dvi ausis ir vieną burną, tad ir naudokime jas tokiomis proporcijomis..

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą