2019 m. lapkričio 30 d., šeštadienis

Aplinkos ministras paprašytas informacijos apie ministerijos nusikalstamą neveikimą penkis metusAplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai         2019 11 30    Nr. 6

                         
DĖL   INFORMACIJOS APIE  MINISTERIJOS NUSIKALSTAMĄ NEVEIKIMĄ PENKIS METUS

 LIETUVOS RESPUBLIKOS   GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMAS
 2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939  Vilnius
nustatė:

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą Nr. X-764 ir jį išdėstyti taip:
.................................................
.............................................................................


2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
. 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 dalis ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 39 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2014 m. spalio 31 d. pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytą kompetenciją priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 Tokiu būdu jau penki metai, kaip Aplinkos ministerija   Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta kompetencija nepriėmė šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų kas liečia nuostatą:


35 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka
2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis.
Todėl geriamo vandens tiekėjai atsisako sudaryti geriamo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo – pardavimo sutartis su daugiabučių namų  butų savininkais.

To pasėkoje, ekspertų  paskaičiavimu,  vien Vilniaus šilumos vartotojai kasdien apvagiami ~10.000 € sumai kas vadinama „Valstybiniu reketu“.

  Apie tai   yra informuoti:  prokuratūra, Specialiųjų    tyrimų tarnyba, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Vilniaus  savivaldybė, kuriai pavaldus Vilniaus šilumos tiekėjas,  Seimo pirmininkas,   Seimo Ekonomikos komitetas, Premjeras, Energetikos ministerija  ir t. t.

Tačiau niekas  iš jų šios sumos nepaneigė..

Tokiu būdu, kol tai nepaneigta,  yra, kaip yra – vien Vilniaus šilumos vartotojams  Valstybinis reketas atsieina kasdien ~ 10.000 €.

 Pažymėtina, kad kada Jūs tapote ministerijos vadovu padėtis smarkiai pasikeitė – ministerijos požiūris į Valstybinį reketą tapo konstruktyvus.

Tačiau tos korupcinės jėgos, kurios penkis metu sabotavo poįstatyminių teisės aktų rengimą, ministerijoje pasiliko ir toliau bando trukdyti užbaigti Valstybinį reketą.

  Pažymėtina, kad buvęs ministras, Seime pristatydamas savo ir Premjero pasirašytą Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą,  jį pristatė, kaip „vieno žmogaus nuomonę“, „Miškinio nuomonę“.

  Todėl apie šio buvusio  ministro kompetenciją ir sveiko proto logiką geriau jau patylėti ir palikti ją tokiai pat žiniasklaidai, tačiau kažkas gi jam tokį „bredą“ pateikė.

   Ryšium su tuo prašome informacijos:

Ø  Išvardinti visus, kas personaliai ministerijoje visus tuos penkis  metus užsiėmė  atitinkamų Įstatymo poįstatyminių teisės aktų rengimu.

Ø  Kas buvusį  ministrą įtikino Seimui pateikti tokį „bredą“                        Buitinių vartotojų sąjungos    Prezidentas                   Antanas Miškinis


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą