2019 m. rugpjūčio 6 d., antradienis

Prezidentas naujas - jo dvare tvarka sena ?????

 

Tai ištrauka iš  Prezidentūros interneto svetainės { https://www.lrp.lt/lt/asmenu-aptarnavimas }:

 Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimo skyrius yra Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui.   
   Asmenų aptarnavimo skyrius pagal nustatytą tvarką Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje organizuoja asmenų aptarnavimą.
Skyriaus specialistai priima prašymus bei aptarnauja asmenis, konsultuoja juos rūpimais klausimais ir teikia jiems reikalingą informaciją. Informacija teikiama ir telefonu.
Skyriaus specialistai taip pat nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, adresuotus Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, į juos atsako, apibendrina prašymuose keliamas problemas, rengia pažymas ir jas teikia Lietuvos Respublikos Prezidentei.

 Tokiu būdu, parašę laišką Prezidentui, atsakymą, labai tikėtina, gausite pasirašytą Asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojo.

  O kad  Jūsų informacija viena ar kita forma pasiekė Prezidentą – jokios garantijos, nes apie jos svarbą sprendžia ne atitinkamas Prezidento patarėjas pagal savo kompetenciją, o ..........

  Kaip kad  ir buvo prie  liūdnai pagarsėjusios Jos Kilnybės D.G..

  Tikslu  tai patvirtinti ar paneigti  Prezidentui adresuotas laiškas yra  nusiųstas  Prezidento  kabinetui  (Priedas).

Jame prašoma įsteigti patarėjų grupę, kuri  kompleksiškai ir sistemiškai užsiimtų tik vartotojų teisių apsaugos politika, problemomis,

Kadangi vartotojų teisės yra  totališkai  ir sistemiškai   pažeidinėjamos, o valdžios institucijos, kurių konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą, jos totališkai ir sistemiškai nevykdo.

Geras pavyzdys -  totalinis Valstybinis reketas -   prievartinis neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos kainos taikymas.

Dėl ko vien Vilniaus šilumos vartotojai, ekspertų paskaičiavimu, kasmet apvagiami keliais milijonais eurų.

********************************************************** 
Priedas


Lietuvos respublikos Prezidentui                  2019 08 06     Nr. 1
 Gitanui Nausėdai

                         
DĖL   VARTOTOJŲ   TEISIŲ   APSAUGOS


 Visi suaugę Lietuvos žmonės yra pirkėjai, paslaugų naudotojai.

  Jie yra pavadinti vartotojais.

     Tačiau yra, kaip yra ir to nuslėpti neįmanoma – vartotojų teisių apsaugos padėtis šalyje yra   nepaneigiamai nepatenkinama, ir de fakto nėra tokios valdžios institucijos, kuri, vykdydama savo konstitucinę priedermę ginti vartotojų viešąjį interesą, gintų jų teises.

  Tuo tarpu, mūsų turima informacija, nėra  tokios Prezidento patarėjų grupės, kuri konkrečiai, kompleksiškai ir sistemiškai užsiimtų tik  vartotojų teisių apsaugos politika, kuri stebėtų vartotojų teisių apsaugos stovį ir atitinkamai informuotų Prezidentą.

  O su vartotojų teisių apsauga yra jau  pvz. taip, kad nuo 2010 metų šalyje klesti Valstybinis reketas – prievartinis neteikiamos centralizuotai paruošto  karšto vandens tiekimo paslaugos kainos taikymas, ko pasėkoje vien Vilniaus šilumos vartotojai kasmet apvagiami kelių milijonų eurų sumai.

  Arba kitas pavyzdys – Šilumos ūkio įstatymas nustato privalomuosius reikalavimus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms.

   Iki š. m. sausio 1  dienos šie reikalavimai buvo detalizuoti atitinkame energetikos ministro patvirtintame teisės akte.

  Tačiau nuo š. m. pradžios tame energetikos ministro patvirtintame teisės akte  privalomojo reikalavimo, suteikiančio daugiabučio namo butų savininkams galimybę reguliuoti savo butų šildymą, nebeliko.

  O ši galimybė ekspertų paskaičiavimu leistų sutaupyti iki 25 procentus daugiabučių namų šildymui naudojamos šilumos.

    T.y. atitinkami ir šilumos gamybai sunaudojimo kuro.

 O  Šilumos ūkio įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus turi remti Vyriausybė.

 Tuo tarpu energetikos ministerija pradėjo finansiškai remti individualių namų savininkus, šildymo katilus keičiančius naujais.

 T. y. pradėjo remti tikrai pasiturinčius asmenis, kurių tarpe neabejotinai yra žinomų politikų ...

 Tuo tarpu Premjeras visą šią informaciją ignoruoja.

O panašių pavyzdžių, įrodančių nepatenkinamą vartotojų teisių padėtį šalyje, yra  aibės

   Sumoje reali padėtis tokia, kad šalyje tik Prezidento institucija yra  paskutinė instancija, galinti iš esmės pakeisti situaciją.

    O tam tikslui būtų tikslinga įsteigti Vartotojų teisių apsaugos (ar panašaus pavadinimo) Prezidento patarėjų grupę, kuri  konkrečiai, kompleksiškai ir sistemiškai užsiimtų tik vartotojų teisių apsaugos politika, kuri stebėtų vartotojų teisių apsaugos stovį ir atitinkamai informuotų Prezidentą.

  Vertinant viso to.  kas aukščiau išdėstyta,  svarbą valstybei, tikimės Jūsų dėmesio vartotojų teisių apsaugos problemoms spręsti.

   Vienkart mes tikimės, kad šis mūsų laiškas,  vertinant jame pateiktos informacijos  svarbą,  Jus tikrai pasieks ir mes gausime ne formalų, iš esmės bevertį,  Asmenų aptarnavimo skyriaus atsakymą, o Jūsų nuomonę į mūsų pasiūlymą.


 Вuitinių vartotojų sąjungos prezidentas                   Antanas Miškinis *********************************** 
              
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą