2019 m. gegužės 7 d., antradienis

Prokuratūros Kolegija prašoma susidomėti, kodėl Vilniaus prokurorai teisina Valstybinį reketą ????

                                                  Atviras laiškas prokuratūros kolegijai 

Prokuratūros kolegija pasiūlė dėl viešai paskelbtų teiginių apie prokuratūros veiklą kreiptis į Prokurorų etikos komisiją.

Iš to galima spręsti, kad prokuratūra rūpinasi savo reputacija.

  Ryšium su tuo gerbiama Kolegija prašoma susidomėti, kodėl gi Vilniaus apygardos Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai teisina Valstybinį reketą- neteikiamos paslaugos kainos įvedimą, per ką Vilniaus šilumos vartotojai kasmet ekspertų paskaičiavimais apvagiami ~ 3.000.000 € sumai.

Būsime dėkingi už prokuraratūros  konstitucinės priedermės vykdymą.


********************************************

Kolegija pasiūlė dėl viešai paskelbtų teiginių apie prokuratūros veiklą kreiptis į Prokurorų etikos komisijąŠiandien prokuratūros Kolegija po išsamios diskusijos priėmė sprendimą rekomenduoti prokuratūros vadovybei kreiptis į Prokurorų etikos komisiją prašant Komisiją ištirti ir įvertinti viešai išsakytus teiginius dėl neva vykstančio politikų kišimosi į ikiteisminius tyrimus, piktnaudžiavimo korupciniuose tyrimuose bei kitų publikacijose nurodytų atvejų. Kolegijos nuomone, visos viešai paskelbtos abejonės, kurias sukėlė didelį atgarsį tiek visuomenėje, tiek prokuratūros bendruomenėje, turi būti išsklaidytos nešališku išsamiu tyrimu.
 
Kolegijos nariai taip pat komentavo, kad jų atstovaujamuose padaliniuose iki dabar nebuvo gauta jokios informacijos apie publikacijose skelbiamą galimą politikų, kitų asmenų kišimąsi į bylų tyrimą ar neteisėtą persekiojimą bei konstatavo, kad yra pakankamai būdų ir kanalų, kuriais prokuroras ar kitas prokuratūros darbuotojas galėtų reaguoti, informuoti, jei patirtų kokį nors neteisėtą poveikį, darbuotojai žino, kaip saugiu jiems būdu pateikti informaciją ar kitus abejones keliančius duomenis.
 
Kaip jau buvo pranešta, po publikacijų buvo nedelsiant kreiptasi į Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiąjį prokurorą J. Rėksnį su prašymu pateikti galimai jam žinomą faktinę informaciją ir kitas konkrečias aplinkybes, apie kurias publikacijoje pateikiami teiginiai jo vardu. Prokuroras J. Rėksnys pateikė savo atsakymą, kuris su visa medžiaga bus perduotas vertinti Etikos komisijai.
 
Kolegija taip pat išsamiai aptarė šiuo metu galiojančią atrankų į vyriausiųjų prokurorų pareigas tvarką ir pripažino, kad tiek Atrankų komisijos sudarymo principai, kai į septynių narių Komisiją deleguojami vienas profesinių sąjungų bei trys visuomenės atstovai, tiek pagrindiniai atrankų vykdymo principai užtikrina jų skaidrumą ir tinkamiausių kandidatų skyrimą į pareigas.
*******************************

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą