2019 m. balandžio 8 d., pirmadienis

Seimas kurčias kaip Maskvos Kremliaus sienos ......


Pirmadienis, balandžio 8 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija ir Lietuvos energetikos įstatymu, pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui skirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nare Medeiną Augustinavičienę.
  M. Augustinavičienė nuo 2015 m. dirba Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, iki 2017 m. laikinai ėjo VKEKK Šilumos ir vandens departamento direktorės bei pirmininko patarėjos pareigas, turi dvidešimties metų darbo patirtį įmonių reguliavimo ir konkurencijos priežiūros srityse.
  Ji dirbo vadovaujančiose pareigose VKEKK, Ryšių reguliavimo tarnyboje bei Konkurencijos taryboje.
 Kandidatė yra įgijusi taikomosios makroekonomikos magistro bei bankininkystės bakalauro kvalifikacinius laipsnius.
   M. Augustinavičienės patirtis atsinaujinančios energetikos išteklių ir vandens sektoriaus įmonių priežiūros srityse turėtų sustiprinti Komisijos kompetencijas kuriant konkurencingą ir skaidrią energetikos rinką, ginant vartotojų interesus, diegiant inovacijas energetikoje.
  Prezidentė, vadovaudamasi Konstitucija ir Lietuvos energetikos įstatymu, pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui atleisti Viktoriją Sankauskaitę iš VKEKK nario pareigų, pasibaigus kadencijai.
  VKEKK pirmininką ir jos narius Lietuvos Respublikos Prezidentės teikimu skiria Seimas.
  Šios komisijos narių kadencija yra penkeri metai.Tokiu būdu Medeina Augustinavičienė pakeis:

Komisijos narę Viktoriją Sankauskaitę                                   
 
viktorija-sankauskaite.png

Gimė 1979 m. balandžio 12 d.
 
Studijavo Kauno technologijos universitete: 2001 m. įgijo pramonės inžinerijos mokslo bakalauro, 2005 m. – energetikos mokslo magistro laipsnį. Nuo 2005 m. studijavo energetikos ir termoinžinerijos doktorantūroje.
2004-2005 m. dirbo inžiniere konsultacinėje įmonėje UAB „Termosistemų projektai“.
 
2006-2007 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje vyresniąja specialiste, 2007-2008 m. – Ūkio ministerijos Energetikos departamente Energetikos strateginių projektų skyriaus vyriausiąja specialiste, 2008-2009 m. - šio skyriaus vedėja.
 
2009-2013 m. dirbo Energetikos ministerijoje.
 
Nuo 2010 -2011 m. vadovavo Energijos efektyvumo, Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriams, nuo  2012 m. sausio – Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriui.
Parengė mokslinių publikacijų energetikos tema, dalyvavo ir skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose.
 
  Nuo 2013 m. gegužės 17 d. Seimas paskyrė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nare penkerių metų kadencijai.
------------------------------------------------------------------

   Kad Seimas, kuriam vadovauja  prie Prezidentės kabineto durų  į  kampą pastatytas ir dėl to labai   laimingu  tapęs Viktoras Pranckietis, patvirtins šį dekretą, abejoti netenka.

  Vienkart tikrai būtų įdomu sužinoti, "kokia force majore"  jam  įtakos,.

  Nes,  blaiviai mąstant, Seimas,  prieš patvirtindamas Prezidentės dekretą, paprašytų Valstybės kontrolę atlikti  valstybinio kainų reguliatoriaus veiklos auditą, kuris nė karto nebuvo atliktas nuo pat jo įsteigimo 1997 metais pradžios.

 Ir taip 22 metus Valstybinė kainų ir energetikos komisija   "savo supratimu"  vykdo  LR  Konstitucijos nuostatas :

  •  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
  •   Valstybė gina vartotojo interesus.


  Tokiu būdu Valstybinio reketo fronte neįvyks nieko  naujo ir Vilniaus miesto šilumos vartotojai  toliau kasmet bus apvagiami ~3 000 000 € sumai....

  O kokiai sumai bus apvagiami visos šalies šilumo vartotojai ....????


 Tokiam klausimui Seimas tikrai yra solidariai  kurčias taip, kaip Maskvos Kremliaus  sienos, kada į jų vartus savo kalaviju pabarbeno Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas  .....   Bet tai buvo taip senai,  taip senai ........ tada,  kada Lietuva valdė, o ne ją valdė, kaip dabar yra ....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą