2017 m. spalio 13 d., penktadienis

Viešas pagalbos prašymas


Energijos skirstymo operatoriaus vadovybei 
                      
   2017 10 12   Nr. 1
  
DĖL    ELEKTROS ENERGIJOS ATJUNGIMO DVIEJŲ NEĮGALIŲJŲ ŠEIMAI

  Gavome dviejų neįgaliųjų, gyvenančių Vilniuje, Žirmūnų g. Nr. 46  bt. 61 prašymą padėti.

  Šiai šeimai spalio 11 dieną buvo atjungtas elektros tiekimas, nes jų skola (jų žodžiais) yra ~ 150 eurų.

  Įspėjimas apie elektros energijos atjungimą buvo gautas spalio 6 dieną.

  Atjungus elektros energijos tiekimą du neįgalieji, gyvenantys iš nedarbingumo pensijų, buvo žiauriai nuskriausti –  atšilo jų maisto produktai šaldytuve, jie liko tamsoje, be televizoriaus, nebegali pasikrauti mobilaus telefono, nebegali naudotis nuo elektros tinklo maitinamu medicininiu prietaisu ir t.t.

   Savaime suprantama, kad už suteiktą paslaugą reikia sumokėti, tačiau ar toks skubotas elektros energijos atjungimas neįgaliai šeimai, tikrai nedarantis garbės socialiai atsakingai bendrovei,  nebus atliktas žemesnės personalo grandies nepamatuota iniciatyva, kadangi  elektros tiekimas buvo nutrauktas penktadienį, ką draudžia  PAPILDOMŲ GARANTIJŲ SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIEMS ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJAMS TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas LR Vyriausybės.
                                                                                              
   Ryšium su tuo prašome rasti galimybę skubiai atstatyti elektros energijos tiekimą šiai socialiai pažeidžiamai neįgaliųjų šeimai, o susidariusią skolą išdėstyti ilgesniam laiko tarpui.
                    Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas                   Antanas Miškinis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą