2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

Pilietiškumo pavyzdys

 

 Toks laiškas yra nusiūstas Seimo adresatams.
**************************************
            

 Seimui

Seimo valdybai

Seimo seniūnų sueigai

2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1

*******************

    PRETENZIJA  DĖL  PREZIDENTO   ELGESIO  NEVERTINIMO

 

  Seimui neabejotinai turi būti žinoma, kad:

  1.LR konstitucija nustato:

89 straipsnis
Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas..

 

2.Prezidento įstatymas nustato: 

21 straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas

1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais:

    1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų;

    2) kai Respublikos Prezidentas suserga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų.

 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininkas turi savo, kaip Seimo Pirmininko, įgaliojimus.

3. Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo.

 

 

 3.Seimo statutas nustato:

 

29(2) straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas

 1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais:

   1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų;

   2) kai Respublikos Prezidentas suserga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų.

 2. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduotoja Respublikos Prezidentą, kai įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas, kuriuo Seimo Pirmininkui laikinai pavedama pavaduoti Respublikos Prezidentą dėl šio laikino išvykimo į užsienį ar susirgimo.

 3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimas priima nutarimą dėl laikino Respublikos Prezidento pavadavimo. Seimo nutarimo priėmimo būtinumo klausimu Seimo posėdyje diskusija nerengiama. Seimo nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininkas turi savo, kaip Seimo Pirmininko, įgaliojimus.

5. Išnykus šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms priežastims, Seimo Pirmininkas nustoja pavaduoti Respublikos Prezidentą.

 

  

Be to Valstybės gynimo tarybos įstatymas nustato: 

5 straipsnis. Valstybės gynimo tarybos veiklos organizavimas

1. Valstybės gynimo tarybos reguliarius posėdžius, paprastai vieną kartą per mėnesį, kviečia ir jų darbotvarkę tvirtina Respublikos Prezidentas. Teisę teikti klausimus svarstyti Valstybės gynimo taryboje turi visi jos nariai.

2. Neeilinius Valstybės gynimo tarybos posėdžius šaukia Respublikos Prezidentas savo iniciatyva arba bent vieno Valstybės gynimo tarybos nario siūlymu.

 6 straipsnis. Valstybės gynimo tarybos nutarimų priėmimas

1. Priimant nutarimus, Valstybės gynimo tarybos nariai turi lygias teises. Nutarimai priimami visų Valstybės gynimo tarybos narių balsų dauguma.

 

 

O Prezidentas yra prisiekęs Tautai: 

Ø  būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai,

Ø  gerbti ir vykdyti įstatymus,   

Ø  sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas;

 

Tokiu būdu Prezidentas akivaizdžiai ir nepaneigiamai yra sulaužęs savo priesaiką:

Ø  ` nevykdo Konstitucijos jam nustatytų pareigų,  

Ø  atsisako vykdyti Valstybės gynimo tarybos įstatymą (šaukti tarybos posėdį Valstybės gynimo tarybos nario Ministro pirmininko siūlymu).

 

  Ir tai toli, toli, kaip sakoma,   ne vieninteliai atvejai, kada Prezidentas elgiasi kaip Baltarusijos „batka“ ...

O Seimas tokio Prezidento  elgesio niekaip ir nevertina ar jo nepaprotina elgtis adekvačiai.

  Ryšium su tuo, gindamas valstybės viešąjį interesą, reiškiu pretenziją Seimui dėl tokio   Prezidento elgesio nevertinimo pagal Seimo kompetenciją ir konstitucinę jo priedermę.

 

O jeigu Seimui koks nors force  majeure neleidžia to daryti – pašome jį nurodyti.

     Sumoje bet kokiu atveju tikiuosi kompetentingo paaiškinimo, kodėl sumoje toks Prezidento elgesys nevertinamas, kodėl jam leidžiama diskriminuoti Seimo narį Ministrą pirmininką dėl Valstybės gynimo tarybos posėdžio sušaukimo..

  -----------------------------------


2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

Lietuva lyg Baltarusija su savo „batka" , tiktai Europos sąjungos lygyje ..

 

Žiniasklaida informuoja - Premjeras Saulius Skvernelis prezidento toliau prašo šaukti Valstybės gynimo tarybą (VGT) dėl Lietuvos sprendimų su kitomis valstybėmis įsigyjant COVID-19 vakciną.

Tuo tarpu Vyriausybės  kanceliarija  mus  informavo, kad ji neturi informacijos, ką gi nori Valstybės gynimo taryboje apsvarstyti Premjeras.

Taigi žiniasklaida rašo – Premjeras   teigia, kad penktadienį susitikime su Gitanu Nausėda dar kartą išdėstęs argumentus, kodėl, jo manymu, to reikia. „Lauksiu atsakymo.  Pasakiau argumentus prezidentui, jis pasakė savo argumentus. Aš manau, kad tai yra valstybinės reikšmės, ypatingai svarbus klausimas (...).

 Kokį sprendimą priims prezidentas, tik nuo jo priklauso. Aš manau, kad tas formatas yra labai svarbus, aktualus ir reikalingas“.

Tokiu būdu du aukščiausio rango valstybės pareigūnai iš esmės viešai aiškinasi   Valstybės gynimo tarybos įstatymo nuostatos:

„2. Neeilinius Valstybės gynimo tarybos posėdžius šaukia Respublikos Prezidentas savo iniciatyva arba bent vieno Valstybės gynimo tarybos nario siūlymu.

 taikymą.

Betgi,  vadovaujantis sveiko proto logika, Prezidentui turi  būti aišku, kad  Įstatymą reikia vykdyti, o ne diskutuoti.

 Deja yra kaip yra – iš esmės Lietuva yra neteisinė, nedemokratinė  valstybė. Taip sakant  lyg Baltarusija su savo „batka“,   tiktai   ES lygyje ... .....

***************************************

2020 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis

Taip gyventi verta............. arba Koks pelnas iš nevykdomos veiklos ???

  


          Visai nesenai   šilumos tiekėjas   AB Vilniaus šilumos tinklai,  paviešino,  kad per pirmąjį šių metų pusmetį jis uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno. 

 Ryšium su tuo ir buvo paprašytas   informacijos:

 Ø  Kiek grynojo pelno uždirbo šilumos tiekėjas iš karšto vandens tiekimo veiklos.

 

 T.y. paviešinti kiek,  jis gauna pelno iš nevykdomos veiklos.

Ir taip tęsiasi nuo 2010 metų ......

Geras klausimas - KODĖL ???

Atsakymas paprastas - Lietuva neteisinė valstybė, šalyje nėra demokratijos, labai jau silpna pilietinė visuomenė.


Nepalyginamai  silpnesnė nei Baltarusijoje, ar Rusijoje ............2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis

PAS LUKAŠENKĄ TAI TIKRAI BŪTŲ NEĮMANOMA

 

VŠT  paviešino, kad  "EFEKTYVESNĖS VEIKLOS SPRENDIMAI LĖMĖ ŽENKLIAI IŠAUGUSĮ DIDŽIAUSIO LIETUVOJE CENTRINĖS ŠILUMOS TIEKĖJO PELNĄ "- 

  Taigi VŠT skelbia, kad per  pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno, 

   Kada prieš keletą metų tuometinė Kainų komisija buvo paprašyta paviešinti, kiek pelno šilumos tiekėjas gauna iš nevykdomos karšto vandens tiekimo veiklos, buvo gautas atsakymas, kad tai esanti konfidenciali informacija.

Taigi VŠT skelbia , kad  karšto vandens tiekimas šiemet išaugo, tačiau koks gi iš to gautas pelnas nepaviešina. 

  O  energetikos ekspertai teigia, kad per pusmetį iš nevykdomos karšto vandens tiekimo veiklos gaunama ~ 2 mln. eurų pelno.

Kad Vilniuje centralizuotas karšto vandens tiekimas nevyksta, o karštas vanduo ruošiamas daugiabučiuose namsuose esančiuose šilumos punktuose  - yra akivaizdu ir nepaneigiama.

 Tačiau Vilniaus šilumos tiekėjas jau eilę mętu iš nevykdomos veiklos  vis "uždirba" milijoninius pelnus.

  O Vilniaus šilumos vartotojai tam neprieštarauja, t. y. elgiasi kaip ta  kerpama avių banda.

O tiek valdžia, tiek jos teisėsaugos struktūros iš esmės tam pritaria ....

Todėl yra  visiškai logiška  teigti - Yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad pas Lušenką tai būtų neįmanoma.

 Tokiu būdu tiek mūsų visuomenė, tiek valdžia šioje vietoje nė iš tolo neprilygsta Baltarusijai

   Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika, reiktų ne šokti pagal  Kremliaus įtakos agentų ir jam naudingų idiotų dudelę, o visų  pirma susitvarkyti  savo namuose.


******************************

EFEKTYVESNĖS VEIKLOS SPRENDIMAI LĖMĖ ŽENKLIAIIŠAUGUSĮ DIDŽIAUSIO LIETUVOJE CENTRINĖS ŠILUMOS TIEKĖJO PELNĄ

2020-08-07

 Per pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojama AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno, bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 16,8 mln. eurų.

 Šiuos rezultatus daugiausia lėmė toliau sėkmingai optimizuojamos veiklos sąnaudos, stabili nereguliuojamos elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, gamybos veikla ir nekilnojamojo turto pardavimas. 

Tuo tarpu VŠT pardavimo pajamos per pirmąjį pusmetį sudarė  63,4 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, mažėjo 20,2 proc. 

Vien per antrąjį ketvirtį bendrovė sugeneravo 1,6 mln. eurų grynojo nuostolio, o EBITDA pelnas siekė 0,5 mln. eurų.

„Pusmečio veiklos rezultatai atspindi įmonėje slypintį potencialą, kurį stengiamės atskleisti ieškodami papildomų veiklų ir toliau sėkmingai efektyvindami VŠT procesus. 

Labai svarbu, kad tai pavyksta padaryti nedidinant kainos klientams - pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje Vilniaus miesto gyventojams tiekiamos šilumos kaina buvo viena mažiausių Lietuvoje ir sudarė 3,18 ct/kWh (be PVM). 

Lyginant pirmojo pusmečio svertinę šilumos kainą su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, šilumos kaina mažėjo beveik 20 proc. Bendrovės taikoma pastovioji šilumos kainos dalis yra mažiausia tarp stambiausių centralizuotos šilumos tiekimo įmonių Lietuvoje.

 Mūsų uždirbtas pelnas atiteks miestui ir bus panaudotas vilniečių reikmėms“,  - sako VŠT generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.

Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Valdas Benkunskas sako, kad nepaisant šiltėjančių žiemų ir susitraukusios apyvartos, bendrovė geba veikti efektyviai. 

Negana to į besikeičiančią rinkos padėtį reaguojama operatyviai, tad galiausiai išlošia sostinės gyventojai.

„Tikiu, jog VŠT strategija koncentruotis į žaliąją energetiką, žengti į kitas sritis bei imtis lyderystės Lietuvos energetikos modernizavime reikšmingai prisideda prie vilniečių gyvenimo kokybės gerinimo.

 Optimizuodama darbo procesus bei atsisakydama nereikalingos infrastruktūros VŠT ne tik padeda vilniečiams kasmet mokėti vienas mažiausių šilumos kainų Lietuvoje, tačiau ir tampa diversifikuota įvairių energijos rūšių valdymo organizacija“, - pažymėjo V. Benkunskas.   

Pirmojo šių metų pusmečio VŠT grynasis pelnas, palyginti su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, augo 72,1 proc., EBITDA augimas sudarė 46,1 proc. 

Šilumos tiekimo veiklai būdingas sezoniškumas, kuris lemia, kad per pirmuosius metų mėnesius (šildymo sezono metu) uždirbtos lėšos naudojamos veiklos tęstinumui užtikrinti šiltuoju metų laikotarpiu. 

Antrojo ir trečiojo ketvirčių metu natūraliai sumažėjant bendrovės pajamoms, pirmąjį ketvirtį sukauptas pelnas panaudojamas susidarančio neigiamo rezultato amortizavimui.

Iš viso per pirmąjį pusmetį VŠT į sostinės šilumos tinklą patiekė 1 498 tūkst. MWh šilumos energijos (5,4 proc.  mažiau nei 2019 metais per tą patį laikotarpį). 

Bendrovė per tą patį laikotarpį pagamino 79,9 GWh elektros energijos (1,2 proc.  mažiau nei pernai). 

Tuo tarpu karšto vandens tiekimas šiemet išaugo – per pusmetį karšto vandens patiekta 2,777 tūkst. kubinių metrų arba 3,9 proc. daugiau nei 2019 atitinkamą laikotarpį.

 Augimą lėmė išaugusi paklausa buitinių vartotojų kategorijoje.

Per pirmąjį šių metų pusmetį bendrovės pardavimo pajamos buvo 20,2 proc. mažesnės, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, ir sudarė 63,4 mln. eurų. 

Pagrindinė pardavimo pajamų mažėjimo priežastis – 24,9 proc. mažesnės pajamos iš šilumos tiekimo veiklos, kurios pirmąjį šių metų pusmetį siekė 46,6 mln. eurų. 

Mažesnes šilumos tiekimo pajamas lėmė šildymo sezono metu vyravusi aukštesnė nei įprastai lauko oro temperatūra – dėl šios priežasties šilumos realizacija buvo 76,8 tūkst. MWh arba 6 proc. mažesnė, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. 

Reikšmingas šilumos kainų kritimas taip pat turėjo lemiamą įtaką pajamų mažėjimui.

Apie VŠT

AB Vilniaus šilumos tinklai yra didžiausia Lietuvoje centrinės šilumos tiekėja. Įmonė gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas daugiau kaip 220 tūkst. sostinės namų ūkių bei organizacijų. Bendrovėje dirba 580 darbuotojų – apie 50 įvairių profesijų specialistų. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, taiko efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Šiuo metu VŠT perdavimo tinklas siekia apie 750 km, didžiausias šilumos gamybos objektas – termofikacinė elektrinė, esanti pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje

 

2020 m. liepos 10 d., penktadienis

.Kaip prezidentas kuria „Gerovės valstybę“ ....


 
  Prezidentas Ekonomikos ir inovacijų ministru paskyrė  Seimo narį Rimantą Sinkevičių Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos pirmininką,   Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką..

Pirmininką to paties Seimo komiteto, kuris kuruoja Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (buvusią Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją) . 

  To paties komiteto, kuris metai iš metų vis dėkodavo šiai valdžios institucijai už atseit gerą jos darbą, pirmininką.

  Kas taip, tai taip ........

  Tiktai iš ko sprendė šis komitetas, kad šis „Valstybinis kainų reguliatorius“  gerai duba?

  Ogi tik iš jo pateiktos save giriančios ataskaitos................

  Betgi šiai valdžios institucijai nuo pat  jos įsteigimo 1997 metais nebuvo atliktas koks nors auditas .........

  O kad ši institucija totališkai nepaiso įstatymų, komitetas ne kartą raštu buvo informuotas, pateikiant nepaneigiamus to įrodymus.

  Ir kaip gi reagavo į tai komitetas, ogi niekaip .....

  Ir kaip visa tai suprasti ???

  O, vadovaujantis sveiko proto logika, jeigu  komitetas būtų suinteresuotas,  į „Valstybinio kainų reguliatoriaus“ metinės veikos ataskaitos svarstymą butų  pasikviestos  suinteresuotos vartotojų asociacijos ir išklausyta jų nuomonė,  įvertinta jų pateikta informacija.

  Kurgi ne ....

  Ir štai šio komiteto pirmininką prezidentas paskiria ekonomikos ir inovacijų ministru.

  O ką atstovaus šis ministras, rodo jo darbo biografija:
2004–2008
UAB koncernas „Achemos grupė“, plėtros direktorius
1997–2000
AB „Achema“, komercijos direktoriaus pavaduotojas
1993–1997
AB „Achema“, Naujovių ir pažangos centro direktoriaus pavaduotojas
1983–1993
AB „Achema“, cecho viršininkas, laboratorijos viršininkas
1980–1983
AB „Achema“, pamainos viršininkas

Štai taip iš esmės  prezidentas ir kuria „Gerovės valstybę“

Tiktai geras klausimas – kam gi skirta ta jo „Gerovės valstybė“ ?
------------------------------------------------------------------------------

 
.

Lietuvos energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos .................. Lietuvos energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos „Independence“, papildė naujas SGD krovinys iš Rusijos

Data: 2020-07-10Autorius: bukimevieningi.lt 2 komentarai      

Lietuvos „Durnių laivą“ ir vėl papildė rusiškos dujos. Į Klaipėdos uostą atplaukė naujas suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinys, rodo laivų stebėjimo portalo Marinetraffic.com duomenys.

Laivas „Coral Favia“ antradienį išplaukė iš Rusijos Vysocko uosto ir atplaukė į Klaipėdą ketvirtadienį, 4:20 val.

Anot Klaipėdos SGD terminalo „Klaipėdos nafta“ operatoriaus, tanklaivis turėtų pristatyti dešimt tūkstančių kubinių metrų SGD. Gavėjas neskelbiamas.

Tai yra antrasis SGD krovinys šį mėnesį. Liepos pradžioje Lietuva iš Norvegijos gavo 138 tūkstančius kubinių metrų SGD.

Pagal įmonės tvarkaraštį, šį mėnesį Lietuva turėtų gauti 456 tūkstančius kubinių metrų kuro. Kitas tanklaivio atvykimas numatomas sekmadienį.

 „Independence“ Energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos

     Viena iš aktualiausių Lietuvos energetikos problemų yra susijusi su SGD terminalo „Independence“, už kurį Lietuva kasmet moka 60 milijonų eurų nuomos mokestį, likimu. Valdžia svarsto galimybę nusipirkti terminalą.

Dažniausiai suskystintas gamtines dujas Lietuva gauna iš Rusijos Federacijos ir Norvegijos.
Iki 2024 metų pabaigos įmonė „Klaipėdos nafta“ turėtų įsigyti „Independence“ plūduriuojančią saugyklą ir tapti jos savininke, pasirinkdama ekonomiškiausią pasiūlymą. 

Tam įmonė planuoja pritraukti nepriklausomus ekspertus.

Nuo praėjusio pavasario rusiško kuro tiekimas tapo įprasta praktika. Kalbant apie amerikietiškas SGD, apie kurių pirkimus nuolat skelbia Lietuvos valdžia, Klaipėdos terminalo egzistavimo metais buvo tik keletas pirkimų.

Nacionalinio energetikos instituto direktorius, „Gazprom“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Sergejus Pravosudovas anksčiau pažymėjo, kad Klaipėdos SGD terminalas visada buvo politinis projektas. 

Jis pabrėžė, kad niekas nenori investuoti į dujų skystinimo projektus, nes dabartinėmis kainomis jie yra nuostolingi.

SN inf.